Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 31 март 2014 г.

Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски ” и експерти от Басейнова дирекция Западнобеломорски район постиха МВЕЦ „Влахи”

Студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски " и експерти от Басейнова дирекция Западнобеломорски район постиха МВЕЦ „Влахи" по повод отбеляването на Деня на водата
http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1052&Itemid=83

В петък, на 21 март ескперти от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и студенти от трети курс, специалност „Екология и опазване на околната среда"
при ЮЗУ „Неофит Рилски" направиха посещение на МВЕЦ „Влахи", на река Влахинска в землището на с. Влахи, община Кресна. На мероприятието присъстваха
също така и представители на фирмата-собственик - „Хидроекоенерго-тас' ЕООД. Филип Стайков, управител на фирмата, заведе студентите на водохващането
на МВЕЦ-а, а след ги запозна и с начина на работа и оборудването на МВЕЦ-а.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ