Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 март 2014 г.

55 язовира около Пловдив са опасни

15.03.2014

Около 55 язовира в Пловдивско са опасни. Два от малките водоеми са в предаварийно състояние. Това са язовирите „Тополово 1" и „Тополово 2", алармира Лили Барганова, главен експерт в „Басейнова дирекция" - Пловдив. „И двата язовира са собственост на община Асеновград и нямат действащи разрешителни за ползване и водовземане, които да са издадени по Закона за водите", каза Барганова.

„Около 220 са малките язовири на територията на областта, като ¼ от тях се водят потенциално опасни", добави Барганова. „При малките язовири, както и при по-големите, се изисква непрекъснато наблюдение за състоянието на хидротехническите съоръжения, както и на поддържането на речните корита, които са на 500 метра след язовирната стена. Големите язовири на територията на областта имат достатъчно свободни обеми към този момент", добави експертът.

„Това са „Въча", „Домлян" и „Пясъчник". В началото на месец март, общият наличен обем на язовир „Въча" е 191 милиона, при общ обем 226 милиона. Разрешените количества за месец март, които могат да се използват са за електроенергии и те са 45 милиона. За язовир „Домлян" общият наличен обем е 26 милиона, а заетият е съвсем малко, въпреки падналите дъждове - около 5 милиона. При язовир „Пясъчник" 206,5 милиона е наличният обем, а заетият е 26 милиона. С категоричност тези язовири имат възможност да поемат високи води, тъй като имат достатъчно свободни обеми", подчерта експертът.

„Именно големите язовири се стопанисват от Напоителни системи, в контекста на протестите на работниците от дружеството. Те не са получавали заплати от началото на тази година. Няма опасност и от преливане на реки на територията на област Пловдив. Според 5-дневната прогноза на Системата за ранно предупреждение по река Марица и река Тунджа, няма опасност от преливане на участъци от речните корита. Не се наблюдава обезпокоително повишение на нивата на тези реки, те са в нормите, по данни от системите", обясни още Лили Барганова.

Системите за ранно предупреждение работят без прекъсване от 2008 година и дават 5-дневни прогнози от 22 пункта за наблюдение. Данните се използват от оперативните звена и институции, които ги анализират и дават указания как да се реагира при нужда.

http://www.vsekiden.com/148702Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ