Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 31 март 2014 г.

СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Презентация на Проф. д-р инж. Димитър Тошев Катедра "Хидротехника" при УАСГ

Въведение


През 20 век Българските хидротехници

изградиха:


 -над 2000 язовирни стени, от които 216 големи язовири по класификацията на МКГЯ (ICOLD)
- над 100 голями ВЕЦ и редица МВЕЦ

 - четири ПАВЕЦ
 - голям брой водоснабдителни и мелиоративни съоръжения
 - стотици километри хидротехнически тунели и канали
 - защитни диги в и извън населени места и др.

1.

Състояние на язовирите в България

 Язовирните стени са най-грандиозните и отговорни инженерни съоръжения
Най- висока е бетонната язовирна стена „Въча" (145 м), следвана от дъговата стена „Цанков камък" (130,50 м), „Кричим" (105 м), „Кърджали" (104 м), „Белмекен" (98 м), „Чаира" (85 м), Камчия" (80 м) и т.н.

С най-голям обем е язовир „Искър" (673млн.куб.м), следван от „Кърджали" (533млн.куб.м) и „Огоста" (506 млн.куб.м).

Над 20% от язовирите са на възраст над 50 години, при част от които в резултат на стареене на конструктивните материали (бетон, стомана, почва и др.) е силно редуцирана здравината им. Това е световен проблем, с който специалистите и собствениците на язовири се съобразяват, като финансират рехабилитация на конструкциите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ