Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 31 март 2014 г.

ДЕЙНОСТТА НА ПОЖАРНАТА в Смолян

РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУПБЗН СМОЛЯН ПРЕЗ 2013г.

Територията на област Смолян се обслужва от девет Районни служби  за "ПБЗН", Група "Спасителна дейност" при ОУПБЗН Смолян  и един Участък за "ПБЗН", съответно: РС"ПБЗН" Смолян, Девин, Златоград, Мадан, Рудозем, Чепеларе, Доспат, Пампорово, Баните и Участък "ПБЗН" Неделино.

 

През 2013 г. служителите от група Планиране и превантивна дейност са извършили проверки в 103 потенциално опасни обекта (производствени, съхраняващи или използващи химични вещества и водни обекти) Извършени са и 92 проверки в обекти с масово пребиваване на хора (административни и обществени сгради). Проверени са съответните аварийни планове и са дадени необходимите разпореждания за актуализиране на същите.

 

Особено внимание бе отделено на хидротехническите съоръжения. Проверени бяха  19 бр. язовири и хвостохранилища и 32бр. ВЕЦ-ове и МВЕЦ-ове. Заключенията  на междуведомствена комисията, назначена от областния управител на Област Смолян, в която участвуваха членове от ОУ ПБЗН, бяха основание да сигнализираме Окръжна прокуратура и МОСВ за четири броя язовири в състояние "предаварийно" и три язовира в „неизправно - неработоспособно".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ