Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 март 2014 г.

Защита от наводнения обсъждаха български и румънски експерти

12 март 2014 14:29 | Дарик Русе
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1231538

Състоянието на дигите по поречието на Дунав и потенциално опасните обекти в региона обсъждаха членовете на Българо-румънската земеделска работна група. На заседанието, открито от областния управител Венцислав Калчев присъстваха и участниците в инициативата „Мениждър за един ден", която се провежда и в Областна администрация-Русе. От румънска страна се включиха заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево Думитриу Гаврила, представители на фирми и институции, както и на трансграничния бизнесцентър „Данубиус". Срещата се организира от Областна администрация-Русе, Окръжен съвет-Гюргево, Асоциация „Еврорегион Данубиус" и „Трансграничен бизнесцентър „Данубиус".

Общата дължина на дигите по река Дунав, които се стопанисват от Напоителни системи е 41 километра, а предпазените площи са над 59 хиляди декара, съобщи Илиян Димов, главен инженер в „Напоителни системи" - Русе.  Състоянието на дигите в областта е задоволително, но тези, които са по поречието на Дунав са обрасли с храсти и дървета, и се налага периодично да се почистват. Сериозен е проблемът с напояването, стана ясно още на заседанието. Причината е, че голяма част от напоителните системи не функционират. В област Русе се напояват реално 5-6 хиляди декара, като сме в състояние да подадем вода за още 10-15 хиляди декара, каза Илиян Димов. Язовирите са в добро техническо състояние и нивото им е под необходимата кота.

По време на дискусията заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево Думитриу Гаврила предложи да се подготви съвместен българо-румънски проект за изграждане на диги в опасните райони на река Дунав.

Изпълнителният директор на сдружение „Еколинкс" Тодор Петров представи пред аудиторията значението на мерките за защита от наводнения. Той акцентира върху законодателството в България за защита от бедствия, както и на функциите на областните управители, кметовете и на представителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" при кризисни ситуации.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ