Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 2 август 2021 г.

Целеви сигнал до МОСВ, БДЗБР, РИОСВ София и други важни ведомства в Родината относно възобновяване на минните дейности в община Босилеград, братска РСърбия

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, да приемете настоящия целеви сигнал!

 

И така, както много добре знаете, в община Босилеград се вихрят множество инвестиционни намерения, които имат благородната цел да ликвидират окончателно река Драговищица и притоците й, преди тя да навлезе в нашата територия.

 

Конкретен повод за този сигнал са мините за олово, мед, цинк и прочее благородни метали в района на село Караманица. Мините вече са две - Подвирови и Поповица.

 

За тях братската сръбска страна е изготвила един пасквил, гордо наречен

МОЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ на

ПРОЕКТ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В интерес на истината, на нас тази хартия повече ни прилича на ДОВОС, отколкото на молба за каквото и да било, но и на ДОВОС не прилича особено много. С нея можете да се запознаете от следния линк:

https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Zahtev%20o%20obimu%20i%20sadr%C5%BEaju_BOSIL-METAL_tekst%2Bprilozi.pdf

 

Също така, след проверка на сайта на МОСВ ние не откриваме никакви белези за каквато и да било нова процедура в рамките на Конвенцията /от Еспоо/ за оценките на въздействие в трансграничен контекст, да не говорим за процедура в рамките на Конвенцията /от Хелзинки/ за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.

 

От трета страна, след бързо запознаване с прикачената по-горе хартия, ние установяваме много ниското й качество. Въпреки богатия ни опит с подобни лъжи у нас, тия в Сърбия направо са разцепили Мрака.

 

Ще Ви посочим само, че са направили хвостохранилище на течаща река - приток на Драговищица, както и че в раздела Кумулативни ефекти, не се коментират кумулативни ефекти въобще.

Не са изследвали седиментите в засегнатите реки, никъде не става дума за оборотна вода, затворен цикъл и т.н и т.н. Тоест, всичко ще продължава да се излива в притоците на Драговищица директно!

 

Припомняме Ви, че в района на Босилеград има още една брутална мина за мед, олово и цинк - Грот  в поречието на Любатската река, още две бъдещи мини за злато - едната на Любатската, а другата на Тлъминската река, както и повече от 30 малки ВЕЦ-а...

Това означава, че отровите, изхвърлени от мините, ще бъдат хванати в тръби и докарани до границата ни дибидюс, както ги е майка родила...

 

Също така Ви обръщаме изключително внимание, че братята сърби въобще не споменават НИЩО за процедура по ОСВ трансграничен контекст!

 

Също така Ви обръщаме изключително внимание, че братското Вам сръбско Министерство на ОСВ е публикувало обявата за общественото обсъждане на по-горе обозначената Хартия на сайта си на 27.07.2021:

 

https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja/bosil-metal-doo-bosilegrad-zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-pb-zn-i-cu-rude-iz?fbclid=IwAR3VkdznRIwgL7YJ5T-dzLt-EUl1jgFbsWH7y0OTFmr3f0RGES28jNrcYQ0

 

Срокът е 15 дена за представяне на становища!!!

 

И така, с цел избягване на предишната излагация, когато МОСВ беше изтървало срока на отговор на поканата на братята сърби в рамките на процедурата по Конвенцията от Еспоо,

Ви отправяме официална Покана да се намесите този път навреме!

Разгледайте хартиите, ако обичате, и изразете писмено становище до тях, което молим да ни препратите!

Нямате никакво време!

 

Също така Ви информираме, че общественото обсъждане ще се състои на 18 август 2021 в Босилеград

И

Ви каним да отидем заедно, за да ги разкъсаме!

 

Точният час засега не ни е известен, ще Ви уведомим допълнително. Просто си запазете датата!

 

И, разбира се - най-важното!

Доколкото ни е известно, са налице обоснованисъмнения, че продукцията на мината в Караманица

Се Внася У Нас през граничен пункт Стрезимировци, а не през Олтоманци

и се преработва в КЦМ Пловдивско, сякаш ние няма да разберем...

 

Молим да проверите И тая Работа най-официално, защото това би било нечуван Скандал - те да ни тровят, а ние да им преработваме далаверите!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ