Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 23 август 2021 г.

ПРЕДСТОИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ЛОБИСТКИ ПОПРАВКИ НА ЗАКОНИ И НАРЕДБИ, ЗАПЛАШВАЩИ БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ

 На 24 август 2021г. риболовци от цялата страна организират граждански
протести срещу лобистки поправки на Закона за водите и на Наредбата за ползване   на повърхностните води, готвени от служебния министър на околната среда  Асен Личев, представени за обществено обсъждане на сайта на министертвото.
-
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-suvet-za�izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za�vodite/?fbclid=IwAR19QXGonj916fjg_ip1Gfs4JOKCdAgGyRNM18c3y7AVnCDbLpO
6BZmzMNU
-
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya�suvet-za-izmenenie-na-naredba-za-polzvaneto-na-povurhnostnite-vodi/


Протести ще има:
- гр. София – триъгълника пред Министерски съвет – 16:30
- гр. Луковит – при водохващането за ВЕЦ Радомирци, в долния край на град Луковит – 16:30
- Варварски минерални бани (паркинга на Варварски минерални бани), в
близост до водохващането за ВЕЦ Ели дере – 18:30
- в района на Пловдив – при стената на ВЕЦ Кадиево – 18:00 ч.

Предложените промени са в няколко основни направления.

От една страна МОСВ е внесло Закон за изменение и допълнение на ЗВ,
където се целят промени в чл. 118ж.
Припомняме, че член 118ж и измененията и допълненията му от години са
„горещият  картоф” в сектор Води, тъй като в текстовете на този член се изброяват   случаите, в които е забранено изграждане на  водноелектрически централи. През  началото на 2020г. бившият вицепремиер Валери Симеонов се опита да внесе поправки  през
преходните и заключителни разпоредби на Закона за безопасно използване
на  ядрената енергия, но тогава риболовци и природозащитници отново се
надигнаха на протест, а по-късно в пленарната зала Валери Симеонов оттегли   предложението си.

Самият министър Личев афишира широко в социалните мрежи готвените
промени в Закона за водите, като обяви, че така се решават споровете около   изгражданите водовземни съоръжения за водноелектрически централи. В конкретния случай  от ведомството предлагат пълна забрана за изграждане на деривационни  водноелектрически централи, които обикновено се изграждат по малките  реки и водят до осушаване на участъци от реките или цели реки след водовземните  съоръжения.

Въпреки че риболовците от Балканка и другите риболовни сдружения от
повече от 5 години настояват за мораториум за изграждане на нови ВЕЦ-ове, те отново  не са доволни и излизат на улицата. А причините са няколко.  Забраната е частична и засяга само бъдещите деривационни ВЕЦ, които  никой вече не строи. Освен това, допълнителните текстове, предложени в преходните и заключителни разпоредби на закона, сякаш целят да „бетонират” вече   изградените, за които в самите мотиви за промените в чл. 118ж се твърди, че са   смъртоносни за реките. От Сдружение „Балканка” питат, защо след като министерството  разполага с
достатъчно данни за унищожителното действие на съществуващите  продължава  да отказва да приложи чл. 199а от ЗВ и няма нито едно отнето разрешително?

Това, което обаче не се афишира, е, че освен забраните за деривационни
ВЕЦ-ове се въвеждат и промени, чрез които се неявно разрешава строителството на неограничен брой нови руслови ВЕЦ-ове в защитените зони от мрежата Натура 2000,   освен ако нямало подобна забрана в заповедите за обявяване или в плановете за  управление на цащитените зони. Основен прицел тук са поречията на Марица и Тунджа.
Тази промяна разгневи риболовците, тъй като от една страна те припомнят,
че срещу  България има Наказателна процедура в ЕС по повод това, че от МОСВ бавят  вече повече от 10 години заповедите за обявяването на защитените зони, с което зоните и тяхното опазване остава само на хартия, но освен това – по време на   редица обсъждания на тези зони, за които има такива заповеди, от НСЗП изрично  са отказвали да включват такава забрана под предтекст „че няма нужда да се  повтарят законови разпоредби”. Ето как с една малка промяна, тихомълком, МОСВ ще
допусне  лесното изграждане на руслови централи в защитени зони, които от   Сдружение Балканка показват вече 8 години, че оказват не по-малко негативно   въздействие върху речните системи от деривационните. В същото време министър Личев предприема действия по промени в Наредбата   за ползване на повърхностни води и то само няколко месеца след приемането  на самата наредба. Настоящият текст на наредбата гласи, че в процедурите по   издаване или изменения и удължаване на действащите разрешителни за водовземане ще се изисква предоставяне на документ за учреденото възмездно право на строеж  в коритата на реките. Докато хидроенергийния сектор обжалва наредбата и  заявява, че
всички действащи водноелектрически централи са напълно законни и са
построени  при налични всички изискуеми книжа, риболовците от Балканка припомнят, че след 2003г. всичките водноелектрически централи(с  изключение на три) са  изградени в директно нарушение на ЗУТ, като разрешителните за строеж на   водохващанията им са издавани без изискуемото по закон „възмездно право на строеж”. По  този въпрос
има и конкретно решение на Върховен административен съд (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/133e3d9
6d459b065c22583f3002c9c23?OpenDocument
).
Риболовците добавят, че това е „все едно някой без да те пита да си
построи къща в твой имот и да твърди, че е в правото си”. От Балканка досега са подали стотици сигнали за увредени реки след водохващанията, информация за което е достъпна на платформата   dams.reki.bg, и
нежеланието на министър Личев да се приложи чл 199а от Закона за водите   и да ги спре, поставя въпроса „чии интереси обслужва Министър Личев? Точно той с  кратки прекъсвания беше дългогодишен директор на Дирекция управление на водите  и по�голямата част от изградените малки ВЕЦ-ове и контрола върху тях са били в неговия ресор.
Исканията на протеста са служебният кабинет да не одобрява и да оттегли
предложените промени в закона и в наредбата, и незабавно уволнение на
министър  Асен Личев, който е живата история на убийството на  българските реки  през последните 20 години.

Сдружение "Балканка"
email: info@balkanka.bg
1715 гр. София
бул. Александър Малинов 87
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ