Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 2 август 2021 г.

Многоцелеви сигнал за влошеното състояние на река Тополница в района на село Душанци

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания, язовири, пречиствателни станции за отпадни води и всякакви други допуснати нередности, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад с допълнителна информация, която би била от полза при извършването на по-нататъшни проверки по река Тополница в района на село Душанци.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв липсва....

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


Настоящият сигнал е в допълнение на подаден днес в 13:58 сигнал на Зелен телефон на БД-ИБР.


Днес, 01.08.2021г., посетихме река Тополница в района на село Душанци. Посещението беше целенасочено с цел да проверим, дали има някаква промяна след като от 2016г. до 2020г., всяка година получавате сигнали от нас свързани с това, че новоизградената пречиствателна станция за отпадни води, на входа на която гордо седи табелата за финансиране от Европейския съюз, НЕ ФУНКЦИОНИРА, а и както знаем, миналата година случаят влезе в централните новини на националните медии, а и във връзка с това, че европейската комисия е сезирана и има заведена наказателна процедура срещу България точно за това, че голяма част от изградените с европейски пари пречиствателни станции продължават да не работят.


Извършихме обход на реката в следните пунктове:

- Пункт 1 - Мост в горния край на село Душанци,с лед язовир Душанци: https://goo.gl/maps/kFnpqCjjRy76PT756

- Пункт 2 - Мост на 300м преди пречиствателната станция: https://goo.gl/maps/u51zcmhk5VjC2shF7

- Пункт 3 - В района на изходящата тръба на пречиствателната станция: https://goo.gl/maps/ecEc443MgfZpb9iQ7


Пункт 1

Реката в участъка е почти пресъхнала, като от язовира идват приблизително 20-30л/с вода, които пълнят един басейн под моста, след който водата отново едва се процежда между камъните. Има огромни осушени участъци от речното дъно, а рибите са се събрали непосредствено под падащата водичка, борещи се за последните глътки кислород. Наблюдавахме видове от вида Squalius orpheus и Barbus cycloleps, вид, който е включен в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие.

Предишния ден бяхме по реката над язовир Душанци и там водата беше значително по-голяма, а нека не забравяме, че към точката на язовирната стена в реката са се влели още няколко притока и подпочвени води. Освен това предишния ден валя около 4 часа дъжд. Очевидно ползвателите на яз. Душанци са решили да не изпускат определения екологичен минимум необходим за оводняване коритото на реката ....


С наблюдението можете да се запознаете от приложените по-долу снимки и от следния видеоклип: https://youtu.be/QFl47AS8BvQ


Считаме, че трябва да се вземат спешни мерки свързани с осигуряването на минимално-допустимия отток в реката, иначе и последните риби в река Тополница ще измрат!!!


Пункт 2:

Това е реката при следващия мост по-надолу. Както е видно от снимките по-долу, нищо не се променя, водата едва църцори между камъните, риби не бяха наблюдаване от моста, а и е почти невъзможно да има какъвто и да било живот.


Пункт 3

Тук картинката става най-зловеща. 

С направеното наблюдение можете да се запознаете от следния видеоклип: https://youtu.be/oH2vCmog79A

Това което наблюдавахме и можеше да се очаква е, че река Тополница малко преди пречиствателната станция пресъхва напълно. Вече няма вода, която дори да църцори между камъните. Няма живот. В мястото, където обаче се зауства старият бетонен канал за отпадни води, на около 40м преди тръбата на пречиствателната станция, речното корито започва да се пълни с видимо силно замърсени води, със сивкав цвят от които се носи зловонна смрад. В резултат се образуват басейни с почти застояла силно анаеробна среда. Разбира се нищо ново не се е случило с пречиствателната станция, така че проверката ни показва, че явно е твърде трудно да се поддържа живота в реките. 


Тук искам да отбележа, че на много места, където се наблюдава харчене на европейски средства за изграждане на нови канализационни системи картинката е подобна. За съжаление се оказва, че старите отводнителни земни канали, септичните ями и прочие са много по-добре функциониращи, макар и без пречистване от новоизгражданите системи в ******21в. Харчат се европейски средства, монтират се тръби, а накрая всичко, напълно непречистено се влива в реките. Това го наблюдаваме на много места и смрадта и състоянието на реките се влошава. Ако не ни вярвайте, проверете състоянието на река Янтра в района на село Първомайци, село Правда, село Самоводене лятото.....


За финал ще напомним, че река Тополница след стената на язовир Душанци попада в ЗЗ от екологичната мрежа Натура 2000 и всичко, което се наблюдава е престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс. За нас е недопустимо при положение, че всички знаят за проблема с пречиствателната станция в село Душанци и заустването на непречистените води от канала, да се допуска пресъхването на река Тополница. Това е престъпление, което трябва да се разследва.


Моля от БДИБР да ни изпратят входящия номер на подадения по Зелен телефон сигнал!


Молим Министъра на околната среда и водите да се заеме специално с този случай и болната тема свързана с "неработещите пречиствателни станции", доколкото вече 6-та година сме свидетели, как нищо не се променя - харчат се едни пари, обещават се едни чудесии, а водата на реките намалява, заустват се всякакви води, кой както намери за добре. Отровените и мъртви реки само за последните 2 години са толкова много, че списъкът е твърде дълъг вече, а наказани няма. Това е и една от основните причини проблемът да се мултиплицира навсякъде.


                                                                                
Сдружение "Балканка "    


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ