Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 20 август 2021 г.

Втори специален сигнал на сдружение Балканка относно трагичното положение с водите в района на Босилеград и малко за чистенето на речните корита в района на БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, да приемете настоящия целеви доклад!

 

Обръщаме специално внимание на президента и премиера върху съъдржанието на този доклад, защото става дума за изтравянето на водите Не Само у нас, но и в района на Босилеград в братска Сърбия, където на нашите хора не им беше останало нищо друго, освен природата, но сега и тя е унищожена.

 

 

И  така:

Вчера се проведе срещата в Босилеград, за която Ви уведомихме два дена по-рано и никой от Вас не дойде...

 

На срещата бяха представени проучвания на химичното и екологичното състояние на множество притоци на Драговищица, включително на Любатската река под мината Грот и на Караманичката река под мината Подвирови.

 

С представянето на резутатите и с някои коментари по тях можете да се запознаете от следния линк:

https://glaspress.rs/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80/?amp&fbclid=IwAR1vNPLl6dA-0Lq5pm7Z7OpXMILmwBlVipYcRwUNRb3EusVyRV7ESzqVFaI

 

 

 

Сега обръщаме внимание на президента и на премиера върху следното:

 

Уважаеми,

Мината в Караманица беше допусната през 2016 след широко затваряне на очите от страна на МОСВ, комбинирано с неслучайно изпускане на сроковете за отговор до братската сръбска страна по Конвенцията от ЕСПОО.

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

МОЛЯ да обърнете изключително внимание на следния документ от кореспонденцията:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Industry/EIA/2016/Notifikatsia_Serbia_exp_pilot_facility.pdf

 

В него става дума за някаква си Пилотна инсталация според сърбите и пак според тях времетраенето на Пилота ще е 2-3 години.

Трите години отдавна изтекоха, уважаеми, а мината в Караманица си работи най-спокойно, да не говорим, че на света няма такова Чудо - Пилотна инсталация, за която МОСВ си затвори очите през 2016!

 

Освен това, лицето Нено Димов сключи някакъв договор със сръбския министър Горан Триван за някакви си съвместни комисии, проучвания и т.н.

За три години съвместните комисии се не видеха една с друга, обаче.

 

В представения в Босилеград Официален доклад бяха изнесени стряскащи данни, със стотици пъти превишения на СКОС и за води, и за седименти.

Имайки предвид освен споменатите две мини, още две бъдещи за злато в сръбската страна

И

още две за злато непосредствено по границата у нас - Гърбино и Коприва,

както И

още около 28 малки деривационни ВЕЦ-а в Сърбия и неизвестен брой руслови ВЕЦ-а у нас по инициативата на иначе уважавания Министър Личев,

всичко Това означава, че отровите в Сърбия ще бъдат доведени в тръби до нашата граница дибидюс, както ги е майка родила,

А

и у нас ние ще поотровим Драговищица и Струма доколкото можем. Така няма да е възможно да се установи Кой точно ще е отровителя И всички вкупом ще са невинни! Този мач сме го свирили вече у нас в поречието на Тополница, например.

Неслучайно гледаме, че МГК е наградила МОСВ за постигнатите нива на  угодничество и споделяме радостта на ведомството от този успех.

 

ОБАЧЕ, в терасите на Драговищица и на Струма се намират безброй питейни кладенци за община Кюстендил, а също така водите на самите реки се използваха за напояване на Овощната Градина на България...

 

Във връзка с гореизложеното, ние намираме Отказа на МОСВ, БДЗБР и РИОСВ София да участват в срещата в Босилеград за национално предателство!

 

Съзнаваме ясно, че те са доста заети с непосилната задача как да узаконят незаконните малки ВЕЦ-ове - тази благодарна Мисия, заради която са назначени, поради което изразяваме разбирането си, че трябва да ги оставим да работят на спокойствие, за да заслужат достойно заплатите си от нашите данъци...

 

Също така не искаме ги безпокоим с Новината от сръбските изследователи,

ЧЕ

водите на Ерма непосредствено под границата ни при Петачинци от сръбска страна са показали завишено съдържание на уран,

но ние ги успокоихме, че няма откъде да дойде този уран от българска територия, тъй като са взети всички мерки за преодоляване на неблагоприятните последици от уранодобива у нас, че бившата уранова мина Злата е закрита, неутрализирана, блокирана и т.н., както и че никакви уранови води не изтичат от нея, едва ли не.

 

Даже похвалихме нашето МОСВ за неуморните усилия и дългогодишната работа, които е вложило по този въпрос относно мина Злата, както и че е невъзможно въобще да се мисли за новите мини за злато в района на Трън, тъй като МОСВ ще направи всичко възможно да ги спре някой ден, по-нататък, когато им остане малко време в иначе натовареното им ежедневие...

 

Уведомихме братята сърби И за наградите на МОСВ от МГК именно свързани с препятстване на уранодобива за малко злато в Трънско, тъй като инвеститорът нееднократно е декларирал, че на Него Му трябва само златото, а урана ще го оставя на нас да си правим с него каквото си искаме...

 

Това е безспорна заслуга на настоящото ръководство на МОСВ в лицето на Министър Личев по времето Му като директор на ДУВ и на заместник Димитров по времето Му като директор на БДДР! Ето съобщение за заслужената Награда:

https://www.moew.government.bg/bg/bulgarska-minno-geolojka-kamara-nagradi-mosv-za-prinos-kum-mineralno-surovinna-industriya-i-za-sistemna-i-rezultatna-podkrepa-na-bransha/

 

 

 Във връзка с гореизложеното, ние настояваме за следното:

1.       В никакъв случай да не се извършват супер редовни проверки на водите на Драговищица при Олтоманци! Подобни мерки да не се включват в ПУРБ в никакъв случай, за да работят сърбите на спокойствие. Кой знае, някой ден може и тяхната МГК да награди нашето МОСВ...

2.      В никакъв случай да не се извършва проверка на водите в Ябланица и в Ерма до сръбската граница при Петачинци. Изследванията на сърбите Не Може да бъдат верни! Тях ще Ви ги изпратим, когато ги получим в официален вид, за да може да ги изхвърлите в коша и да работите на спокойствие по другите си благородни задачи!

3.      Като получим докада за Драговищица ще Ви го изпратим и него, за да изхвърлите и него в Коша.

4.      Една евентуална жалба до Изпълнителния Комитет на Конвенцията от Еспоо от Ваша страна би била неуместна в светлината на братските отношения между двете страни, още повече че братята сърби имат нелоша идея мината в Караманица да се разшири с още една изработка - Поповица, и отравянето на Караманичката река да се удвои, което не е никакъв проблем, с който да си губите времето. Необходима Ви е всяка секунда, за да спасите незаконните ВЕЦ-ове у нас от нас, не забравяйте, моля Ви се!!!

 

 

Накрая на този доклад Ви уведомяваме, че кметът на Панчарево се хвали как бил изчистил деретата на рекичките из поверения Му район, както и че се гласи да изчисти и много други дерета в неговата община:

https://www.facebook.com/NikolayGyurovzaPancharevo/posts/679884006743346

 

Ако случайно откриете някакви закононарушения в горните снимки, Молим в никакъв слечай да не си губите времето за проверки и/или евентуално да глобявате кмета на Панчарево! Вие сте заети И Той е зает, за да си губите времето!

 

Можете да го уведомите все пак, че ние ще Го чакаме да се пробва в Герман, да видим Какво ще стане...

 

Накрая Ви уведомяваме, че във вторник - 24.08.2021 организираме скромен протест пред Министерски Съвет във връзка с инициативите на министър Личев да доубие реките ни с ВЕЦ-ове. За точния Час ще Ви уведомим допълнително през медиите, за да не сте по работните си места и да не можем да Ви връчим възраженията си по измененията на Наредбата и на ЗВ, за да не се налага да си губите времето да ги изхвърляте в Коша  и тях.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ