Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 17 август 2021 г.

Целеви сигнал на сдружение Балканка относно трагичното положение с водите в района на Босилеград

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, да приемете настоящия целеви доклад!

 

Преди самия доклад, споделяйки днешното волеизявление на иначе уважавания министър Личев на страницата Му във Фейсбук,

Молим,

Ако ще се отказва от предложените промени в наредбата за ползване на повърхностните води,

да вземе да се откаже и от предложените промени в Закона за Водите, от които препоръчваме да остави само забраната за деривационни ВЕЦ-ове.

 

Също така Молим,

ако ще се отказва, да го направи колкото се може по-бързо!

По този начин ще ни спести значителен труд и време по изготвяне на Възражение срещу ЗИД на ЗВ, което иначе обещаваме да е изпепеляващо.

 

Също така ще ни спести и някои други планирани реципрочни действия, които биха могли да имат Значително Отрицателно Въздействие върху някои компоненти от политическата среда, с която никак не ни се иска да се занимаваме, освен ако не бъдем принудени.

Страхуваме се, че, предвид значимостта на предлаганите от министър Личев промени, щетите, които бихме могли да нанесем на повече или по-малко замесените лица, биха могли значително да надвишат техния личен принос в промените, скромен или не толкова, повече или по-малко.

Надяваме да бъдем разбрани правилно по тоя въпрос, както и да не продължавате необосновано да подценявате ситуацията и нас, надценявайки себе си в условията на упорит рецидив.  

 

И сега - към доклада:

Както сами знаете, преди достатъчно време Ви запознахме с един документ, който беше озаглавен нещо като Искане за задание за ДОВОС на оловно-медно-цинковата мина в района на Караманица, Босилеградско.

Надяваме се МОСВ да е заело и изразило Позиция по документа навреме, освен ако не са били прекалени заети да измислят как да обосноват предлаганите от министър Личев разни несъчни промени в наредби или в закони. Дано не сте пропуснали срока заради такива, иначе немаловажни причини.

 

Бяхме Ви предупредили също така, че на 18 август ще има обществено обсъждане.

 

Сега Ви уведомяваме, че датата е променена - ще има обсъждане на 19 август от 11.00 часа /Сръбско време/ в културния дом в Босилеград. Там ще бъдат представени резултати от анализ на проби от всички реки в Босилеградско, като следствие от дейностите на мините Грот и Подвирови.

https://www.facebook.com/iljunikolov.55/posts/4530805540272572

 

От наши хора в сръбското МОСВ ние знаем, че резултатите са стряскащи!

 

Следователно, при изготвянето  на ПУРБ 2022-2027 на Западнобеломорски район, те трябва да бъдат отчетени като натиск върху водното тяло река Драговищица и притоци от граничен пункт Олтоманци, а също така да бъдат предвидени мерки - например денонощен мониторинг на Драговищица при пункт Олтоманци и т.н.

 

Не е невъзможно също така и МОСВ да се включи към жалбите ни до Изпълнителния Комитет на Конвенцията от ЕСПОО, които всъщност възпряха активностите в мината Подвирови досега.

 

Разбира се, освен ако не искаме прекалено много от службите на Ведомството, управлявано от министър Личев, ние разчитаме да се видим на 19. август в Босилеград с представители най-малко на БДЗБР, РИОСВ София, ДУВ, Дирекция Превантивна Дейност и НСЗП.

Стига, разбира се, да не са заети  някоя нова промяна в нормативната рамка, която да е още по-полезна за опазването на водите в Родината от наскоро предложената.

Още по-добре би било МОСВ да е представено на срещата И от лице с ранг на заместник министър, ведно с останалите лица от дирекциите.

 

Напомняме, че при друг министър на МОСВ, един нашумял заместник министър пое ангажимент пред местните хора Да Оказва Съдействие, включвайки и нас в бъдещите инициативи на МОСВ, Кой знае защо...

 

Надяваме се да се видим в Босилеград.

Ако нямате транспорт, при нас ще има две свободни места.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ