Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 23 август 2021 г.

Сигнал за почти пресушена река Искър край София

 В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания, язовири, пречиствателни станции за отпадни води и всякакви други допуснати нередности, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал за неосигуряване на минимално водно количество след стената на яз. Пасарел и яз. Панчарево.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал)...

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


Снимките на река Искър под стената на яз. Пасарел са от сряда 18.08.2021г. Снимките са от реката в близост до вливането на Ведена, а клиповете от реката при вливането на Планщица. В реката текат 5 капки вода... Обърнете внимание, че основната вода в реката идва от Планщица, която иначе е една доста малка рекичка.

Подаваме и спешен сигнал за почти пресъхналата река Искър след яз. Панчарево. Снимката е от района на кв. Горубляне от днес, 23.08.2021г.. Този участък от реката, който предоставя ограмна екосистемна услуга за софиянци, който от години се зарибява от местни риболовци с балканска пъстърва, е пресъхнал почти напълно. Причината е ясна. Моля да проверите и ако откриете нарушение да действате според компетенциите ви, а нас да информирате, за да "успокоим" гражданите, които ни изпратиха снимките.

Сдружение "Балканка "    


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ