Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 11 март 2019 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка по случая в Босилеград - Кюстендил, Закона за водите и пр. Много интересен

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия много интересен доклад.

 

Писмото сме адресирали и до НЕК ЕАД - по-късно ще стане ясно защо.

 

На първо място в доклада Ви информираме за реакциите на хората в Босилеград относно Вашите действия и/или относно липсата на такива. Отчитайки че идват избори все пак, можете да се запознаете с реакциите и благодарностите на гласоподавателите от следния линк:

https://www.glaspress.rs/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BF/?fbclid=IwAR1LxEEVAZwYyaLBw2UvQfDmihaQzv8B1xexKhCJVZ9kE7-UiNj-k5VyXXw

 

Ето защо ние продължаваме да се надяваме Вие да свършите нещо, каквото и да било. Например, да не сте изхвърлили токсичния отпадък, а да го дадете на ИАОС да го изследва...

 

На второ място Ви уведомявам за едно много интересно събитие, което се състоя вчера - Кръгла маса на тема проектиране и строителство, организирана от КАБ и КИИП. Коментира се и проблематиката на тема "Прекомерност на екологичното законодателство" като пречка пред благосъстоянието на сектора. В следващия линк можете да се запознаете с изказването един очевидно добре запознат експерт, който отнякъде ни е смътно познат - от 1:25:00 часа на записа:

https://www.facebook.com/ChamberOfArchitectsInBulgaria/videos/297609014265056/UzpfSTEwMDAwNDc3MDczNDYxNjoxMjIzNDcyNTc3ODIxNzU1/?id=100004770734616

 

ВАЖНО:

На срещата ние споделихме мнения относно незаконността на ВЕЦ-овете у нас със заместник министър Йовев, дългогодишен приятел на сдружението, с който сме участвали заедно в две телевизионни предавания. Беше постигнат консенсус, че въпросът за липсата на учредено възмездно право на строеж в коритата на реките въобще не е разрешен и че и Вие сте участвали в замитането му под килима, в което доста Ви бива.

Най-важното, обаче, е друго - в приятелски разговор с г-н Даракчиев, заместник директор на ДНСК, той ни уведоми с гордост, че Третият ВЕЦ на Ощавска е получил отказ за пускане в експлоатация от приемателната комисия поради липсата на учреденото право на строеж! После е поискал от Министерски съвет да му се учреди правото и оттам е получил пак отказ!

Браво на ДНСК и на Министерски съвет!

 

Сега, важното за отбелязване от всички БД е, че няма да е зле да уведомят ВЕЦ-овете си, които се строят в момента, че няма да е никак зле да спрат временно строежите си, да си поискат въпросното право на строеж от МС и, като получат отказите си, Да Се Разкарат От Рекичките Ни Веднага!

Иначе ще продължат да си харчат парите напразно.

Ако не ни вярвате, Моля, да проверите в ДНСК!

 

На трето място Ви уведомяваме, че все пак, в крайна сметка промените в ЗВ, свързани със замърсяването от аквакултури, не са били приети на второ гласуване. Не сме сигурни дали са отпаднали и промените за таксите за водовземане и за измервателните уреди. Ще го проверим когато качат стенограмата и ще преценим да изпращаме или не новата жалба до ГД Околна среда. Поздравления и за КОСВ на НС, само дето не ни е ясно защо всеки път е нужно да полагаме толкова много усилия, когато някой поиска да наруши някоя директива.

Между първо и второ гласуване е внесена още една много интересна промяна - забраната за заустване на "жилищно отпадъчни" води, съдържащи води от минното дело. Малко терминът ни звучи кухо, ама няма да му възразяваме. Намираме обаче, че проблемът не е решен по причина, че когато водите от минното дело не са част от жилищно отпадъчните води, те ще могат да се заустват - обещаваме да обърнем внимание на ЕК по този въпрос, ако текстът не е редактиран при приемането му в зала.

 

И така стигаме до най-интересната част.

Първо - поздравяваме МОСВ, че пак загубиха последното дело за Пирин!

Второ - поздравяваме МОСВ за четирите нови наказателни процедури по околна среда! Минното дело  по-горе е едната от тях. Другите няма да ги повтаряме, защото си ги знаете. За всеки случай - ето Ви линк, вижте в отдел 3. Околна среда:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_bg.htm?locale=en&fbclid=IwAR2-LbY0whR3IYwLu4BOOSZMjVIlCCvRWiGXNVmCkEJBLXdG8aPwNECmlAU

 

 

Трето - поздравяваме МОСВ за доклада по прилагането на РДВ на ЕС!!!

Тука най-много Ви поздравяваме! Ето Ви линк да се запознаете, например с написаното на стр.3, а и по-натам:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_com_report_recommendations_en_2.pdf?fbclid=IwAR0xCxRQ-a8ie-s25wE_7voNh0zS1Szy_XAeOWJsN_nh1GNfxoliBu7Z9Xk

 

Сега, обръщаме Ви внимание на някои от точките, например:

"България трябва да подобри способностите си за мониторинг, за да намали зависимостта си от експертни мнения при оценката на екологичното състояние на водните си тела".

Ласкаем се от мисълта, че за тая препоръка имат принос и жалбите ни, обаче вижте внимателно следващото:

 

"Използването на изключения по чл.4.7 на РДВ да се основава на подробна оценка на всички стъпки, които се изискват от РДВ, и ясно да покаже, чрез всичките си Басейнови Дирекции, кои са причините за включване на такива изключения".

 

Тук бихме искали да обърнем внимание на всички Вас, и най-много на БДИБР и на НЕК ЕАД, че в основата на това наблюдение на Комисията са нарушенията на БДИБР при обосноваването на изключенията по 156е за бъдещия в минало време язовир Яденица, за което имахме удоволствието да уведомим Комисията навреме.

И въобще няма нужда БДИБР или НЕК ЕАД да ни благодарят, Моля, заповядайте пак!

Както знаете отдавна, INEA пое пред нас ангажимент да финансира недуразумението в минало време Яденица само след положително становище на ГД Околна среда...

 

Накрая на този доклад обръщаме внимание на приемната на Министър председателя да Му обърнат внимание върху следното:

 

Под ръководството на министър Димов, действията на МОСВ в последните години са пълен, тотален, абсолютен провал!

 

Няма нито едно нещо - предложение за промени в закони например, което да не е отхвърлено.

Няма нито едно решение на министъра, което да не е паднало в съда при обжалване - например за срамотите по Пирин и Банско.

Няма нито едно действие или бездействие, което да не е сведено до пълен абсурд! Например случая в Босилеград - Кюстендил.

 

Седем или осем наказателни процедури, половинчати, полубезсмислени действия - например за Рила Буфер, с едничката цел да се отлага решението на проблема, а не да се свърши нещо...

 

Убийствени доклади, например за нарушенията на РДВ!

 

Последни предупреждения, например на Комитета за спазването на Орхуската Конвенция за неспазването на Конвенцията.

 

Действия по проблема с чистотата на въздуха, равни на Кръгла Задраскана Нула!

 

Пълна задраскана нула, даже огромна вреда, нанесена на всички чужди усилия по проблема в Босилеград!

 

Махнете го тоя човек най-после бе. Само ни излага и кой знае тепърва докъде ще стигне...

Само между другото, няма да е зле да следите ситуацията в социалните мрежи във връзка с проблема с Босилеград. Идват избори и ние изпитваме колебания, че подценявате проблема повече от безотговорно...

 

 

Накрая на този доклад:

Честит празник на дамите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ