Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 29 март 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка до Министър Председателя на РБългария и до МОСВ.


В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад.

 

Докладът е адресиран до министър председателя, за да добие и Той представа какво се случва на територията, която управлява изтощително дълго, много повече или по-малко успешно.

 

А това, което се случва на територията, е, че явно под Неговото мъдро ръководство сме на път да превърнем навсякъде процесната територия в Разоран Лунен Пейзаж. Повод за това наблюдение е поредното отдаване на поредните двеста квадратни километра за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в новата площ "Гърбино", с решението на МЕ, с което можете да се запознаете от следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135909&fbclid=IwAR09Ub2n1bO3mElwCNiC6hlMHOIqLNe7Crpjr3wcqq6chS_RZ9mirc07nqQ

 

Характерна особеност е, че тази площ Пак попада на територията на общини Трекляно и Кюстендил, както предишната площ "Злогош", за която тепърва ще се разправяме. В уверение на това, можете да се запознаете с картата на процесните общини, засегнати от площи "Злогош" и "Гърбино", които на практика се сливат:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/DRINKING_MAP_Garbino.pdf

 

В новата площ "Гърбино" влизат Земенския пролом, Гълъбинските скали, Сарая, Полскоскакавишкия водопад, Шегава, основният водоизточник на Кюстендил и обширни територии от билото на Риша до границата със Сърбия. В това число и селата Гърбино, Горановци, Олтоманци, Ломница, Гурбановци и Церовица, заедно с безброй махали. Картата показва и защитените зани от мрежата Натура 2000 за Ваше улеснение.

 

Вече имахме възможност да споделим с МОСВ геоложки данни за зловещи съдържания на арсен и живак в засегнатия район. Ако сте ги загубили, ще Ви ги предоставим пак.

Ето защо бихме искали да обърнем внимание на министър председателя, че дори Тодор Живков не беше се осмелил да разработва мини в тия райони, заради гарантираното отравяне на водите, въздуха и почвите. В този смисъл Той /министър председателят/влиза в историята там, където Му е мястото, и никога няма да бъде забравен, обещаваме Му това!

 

Разбира се, склонни сме да проявим разбиране, че безброй малки земеделски производители или туристически дружества не могат да отчисляват така, както една голяма минна компания би могла, а ни трябват апартаменти и прочее ползи за обществото, но все пак изпитваме колебание, че всички Вие сте загубили реална представа за действителността и за възможните последствия за цялото Кюстендилско Краище. И нямате ни най-малка представа какво ще Ви се случи, ако случайно всичките тия мини, дето ги сънувате, започнат работа...

 

Обръщаме внимание и на МОСВ, че, за разлика от историята с площ "Злогош", сега очакваме от тях адекватни действия - не да изписват ония мижави две условия: "1. при проучването да не се засягали води, водни обекти и дъра бъра" и "2. да се докажело, че при добива нямало да се създава риск от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води ", които ще съборим в съда с лекота, а директно да откажат съгласуване на процесното ИП! 

Разгледайте картата пак, вижте къде са питейните водоизточници на Кюстендил, припомнете си, че има едно нещо, дето му викат "кумулативни ефекти" и се откажете навреме!

 

Съгласни сме, че при липса на съвест апартаментите са си важно нещо, което си струва всяко усилие и колкото повече - толкова по-добре, но от друга страна се страхуваме, че разораването на територията може би крие в себе си и извествен репутационен риск, ако населението на територията реши, че няма да даде тя да се разорава.

 

От друга страна намираме, че изглежда на никого не е известно наличието на Рамковата Директива за Водите на ЕС и че тя има едни там цели, които Той си мисли, че може да нарушава или не постига. Има и Директива за питейните води, за хабитатите, за отпадните води от минното дело, за птиците и прочее документи, пред които целите за все повече апартаменти и това онова не важат.

 

Във връзка с горното, Ви уведомяваме също така за радостната новина, че от днес, 29.03.2019г. пристъпваме към създаването на Сайт за Наблюдение на Минното Дело.

Молим, да споделите новината с всички Ваши приятелски минни компании. Оставяме на Вас да прецените дали да ги просветлите какви ще бъдат ефектите, а така също и че от днес нататък Вяка Съществуваща Мина е Страшно Заинтересована Да Не Се Пускат В Експлоатация Нови -- после да не реват, че не са предупредени! И ако не Ви повярват, препоръчайте им да питат Асоциация Хидроенергия какво им се случи, след като и те не повярваха и защо сега те реват!

 

Надяваме се да вземете правилното решение, преди да е станало късно. Одобри ли МС търсенето и проучването, връщане назад няма да има.

 

А, и между другото идват избори все пак, ако сте забравили, а населението на територията не е никак щастливо с Вашите номера... Споменаваме го просто за всеки случай, на принципа "бий тъпаните, за да се сещат магаретата" ли беше поговорката или нещо такова.

Освен това, на Ваше място ние бихме изчакали да видим какво ще се случи в Трън и дали там ще ни минат хитрите номера, преди да пробваме на безброй други места в страната същите номера.

 

С дълбоко уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

 

P.S.

Настоящият доклад е извънреден, заради извънредна ситуация.

Очаквайте с интерес доклада за съвместната ни успешна проверка по Благоевградска Бистрица съвсем скоро.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ