Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 31 март 2019 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР - 23.03.2019

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 23.03.2019г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


МВЕЦ Манастирска, над Чупрене


Може да се запознаете с направеното наблюдение от снимките и видеото, качени на следния линк: https://dams.reki.bg/0171-dam/2019-03-23,


Координати на водохващането: 43.483880,22.645024


Това е второто ни посещение на това водохващане. С ужас установихме, че 4 години по-късно нищо не се е променило. И този път го посетихме в период на пролетно снеготопене, когато в двата потока над водохващането имаше достатъчно вода, а под сградата на ВЕЦ реката си беше река. Местните хора със съжаление разказват, че преди да бъде изграден ВЕЦ-а в реката е имало риби, но вече не. Няма и жаби, няма и раци.


Централата работи и отнема на практика всичката вода от реката. Между сградата на ВЕЦ и водохващането реката е на локви. Рибният проход е все така глупав, сух и непроменен. В реката се изпускат 5-6 л/с, пръскащи през яза.


Напомняне: Реката в участъка между водовземането и МВЕЦ Манастирска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.

ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.


И всичко това е с любезното съдействие на ЕБВР. Банката е добре запозната.  


Моля да извършите проверка на водохващането и да ни информирате за предприетите действия!


Моля да ни изпратите входящ номер за приложеното заявление за достъп по ЗДОИ!!!


Предварително Ви благодарим!

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ