Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 1 април 2019 г.

Правителството въведе такса за ползване на подземни води от ВЕЦ

7 март 2019
Макар да признава, че практически е невъзможно да се изгради водноелектрическа централа (ВЕЦ), която да произвежда ток от подземни води, правителството въвежда такса за ползването на такъв ресурс. Кабинетът прие в сряда промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

От 1 януари 2019 г. ВЕЦ, които ползват повърхностни води за производство на електроенергия, плащат по 0.003 лв./куб. м. Таксата за хидроцентрали, работещи за изравняване на отока на водни обекти, е 0.0017 лв./куб. м. От януари 2021 г. се предвижда поскъпване зо съответно 0.005 лв. и 0.0018 лв. Вече тази тарифа ще важи и ако се появят кандидати да изграждат ВЕЦ на подземни води. така се запълва нормативна празнота, посочват от Министерския съвет.

Въвежда се и таксата за подаване на заявление от собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в специализирания регистър. Това трябва да стане до 27 ноември 2020 г. и липсата на такава такса възпрепятства създаването му. Вече ползвателите на такива съоръжения ще могат да подадат заявления за регистрация в срок до 2 години срещу еднократна такса в размер на 250 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ