Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 септември 2018 г.

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДИБР - ВЕЦ Света Петка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме позакъснял доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 30.08.2018г

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


ВЕЦ Света Петка


Снимки и видео от направеното посещание може да разгледате на следния линк: https://dams.reki.bg/0257-dam/2018-08-30


С това водохващане сме ви запознавали многократно, но престъплението продължава. Посещението е при нормално и леко високо ниво за сезона. Централата отнема почти всичката вода като се изпускат не повече от 15л/с. Всичката вода, която тече в коритото на реката след водохващането, преминава през рибния проход. Тя обаче е крайно недостатъчна да поддържа живота в реката. Изпусканото количество вода в реката е нищожно и реката едва църцори между камъните.


Водохващане с координати 42.241617, 23.933550


С това водохващане сме Ви запознавали многократно като информацията от взаимните ни коресподенции е качена на сления линк: https://dams.reki.bg/0487-dam/0487-dam


И въпреки, че си мислехме, че водите отиват за ВЕЦ Момина Клисура, вече сме наясно, че сме били в грешка. 

При посещението на 30.08.2018 г. установихме, че водохващането продължава да отнема вода. Това водохващане захранва с вода завода за хартия в гр. Белово, като на място видяхме служители, които почистваха водоотнемните решетки от листа и боклуци.

Важното в случая обаче е, че това водохващане продължава да работи, а съгласно отговор по ЗДОИ, получен от вас, за тази точка няма издадено разрешително за водовземане и ползване по повърхностно водно тяло. 


Честито, убийството на реката продължава, а сме ви информирали преди повече от 3 години за това проблемно водохващане. Мисля, че е излишно да споменавам отново, че рибен проход продължава да липсва, т.е. абсолютно нищо не е свършено за 3 години. Хвала вази.


Въпросът ми е: каква точно функция изпълнява БДУВИБР, че нещо ми убягва ?


Моля да направите внимателна проверка и да предприемете законоустановените действия.


Предварително Ви благодаря.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ