Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 септември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно проверки по реките - ПСОВ Душанци, ВЕЦ Румянцево, ВЕЦ Равна, ВЕЦ Неси, река Стряма, Снданска Бистрица на територията на БДДР, БДИБР и БДЗБР


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия доклад за извършени проверки на сдружението и установените нарушения.

 

Докладът е изпратен и на РИОСВ София и РИОСВ Пловдив, а така също и до управляващите органи на НП Централен Балкан и на НП Пирин, доколкото ще стане дума за нарушения в компетентността на тези учереждения.

 

Преди самия доклад, с радост Ви уведомяваме, че БДДР най-после хванаха нарушител по наш сигнал. Става дума за изхвърлянето на непречистени отпадни води в река Заводна. Хванали са нарушението и ще съставят АУАН, което е много рядък случай за всички БД. Ето защо поздравяваме БДДР и ги даваме за пример на останалите дирекции!

Същевременно напомняме на БДДР да ни кажат какво стана със сигнала ни за незаконни инвестиционни дейности в Пояс 2 на СОЗ на язовир Искър и настояваме да ни информират за резултатите от проверката им в най-скоро време! А може би и РИОСВ София ще проявят интерес, защото не си спомняме дали информирахме и тях.

 

И сега - докладът:

14.09.2018 - ПСОВ Душанци

След като на 12.06.2018г получихме едно обнадеждаващо писмо от РИОСВ София, три месеца по-късно извършихме проверка, само за да установим, че нищо не се е променило и отпадните води на село Душанци продължават да се изливат най-спокойно непречистени в реката. Предвид прекрасните ни отношения с РИОСВ София, не можем да не отбележим, че те никога няма да бъдат засегнати, независимо че сигнали за ПСОВ Душанци подаваме вече почти три години. Също така информираме, че във филма на Дойче Веле просто не стигна времето да покажем как десет милиона лева Европари са отишли на вятъра за канализационната система и ПСОВ Душанци, само защото там темата бяха незаконните ВЕЦ-ове. Но отново поемаме ангажимент при следващ случай на проявен интерес от чужда телевизия да покажем на Европейските данъкоплатци за какво са изхарчени техните пари. Ще го направим до края на годината, бъдете сигурни.

За нарушението можете да се убедите от следните видеоклипове:

 

1. Мръсната вода се излива в реката преди ПСОВ Душанци:

https://www.youtube.com/watch?v=42msF5ZTvMA&feature=youtu.be

 

2. Тръбата след ПСОВ е суха като барут:

https://www.youtube.com/watch?v=isQwIxyk5KM&feature=youtu.be

 

И тъй като в кореспонденцията с РИОСВ София, без да е определен срок, те уточняват, че, след изпълнението на някакви мерки, ПСОВ Душанци ще заработи, почти три години след първия сигнал  молим, да бъдем уведомени кога ще се случи това - в настоящото или в следващото хилядолетие?

 

По-натам докладът не се отнася до компетентности на РИОСВ София и, ако искат, могат да не четат, макар че е много интересен.

 

04.09.2018 - ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега на територията на БДДР

Посещението и при супер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. Вместо това, от реката се отнема почти всичката вода и тя е само на локви под водохващането. Изпусканото водно количество е точно 6 /шест/ литра в секунда, измерени с хидравличното витло на сдружението. Минималното водно количество е 380 литра в секунда по разрешително, което е в тежко нарушение на ЗВ, тъй като не е отчетено минималното средномесечно водно количество с 95% обезлеченост към точката на регулиране на оттока. Чудим се, кога най-после БДДР ще вземе мерки по този въпрос, но не считаме, че няма закъде да се бърза въобще? Законът е тежко нарушен от БДДР, какво толкова?

Рибният проход, след известен период на полуразпад, вече окончателно се е доразпаднал и водата изтича встрани от него, след първите три-четири басейна.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0253-dam/2018-09-04

 

По-натам докладът не се отнася до компетентности на БДДР и, ако искат, и те могат да не четат.

 

14.09.2018 - ВЕЦ Равна на едноименната река на територията на БДИБР

Посещението е при хипер маловодие. При посещението ВЕЦ-ът не работи, както би трябвало. На водохващането срещнахме поддръжката и представител на собственика, като с тях обсъдихме въпроса с рибния проход. Поради липсата на такъв при предишното посещение, сега е направено чутовно усилие по въпроса. Изпълненият РП е трагикомичен, но големият върос е - при положение че на 50-тина /петдесетина/ метра по-надолу миграцията на рибите е блокирана от естествено препятствие, защо изобщо са изхарчени пари на собственика, само за да се имитира дейност в стила и добрата практика на БДИБР, която е известна по цял свят с рибните си проходи, които няма да ги квалифицираме, за да не ни обвинят пак в непристоен език. Само ще кажем, че изпълненият на ВЕЦ Равна рибен проход представлява нов принос в палитрата от РП на БДИБР и не отговаря на ПУРБ, нито на каквото и да било, но е и безсмислено да се прави. Вместо това, собственикът можеше да бъде поканен да направи РП на някой стар бент в ИБРБУ, ама кому е необходимо това - важното е да кипи безсмислена дейност, имитираща спазване на закона.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0230-dam/2018-09-14

 

Бихме искали също така всичките съучастници най-внимателно да видите колко вода тече в реката над водохващането - ще разберете защо след ВЕЦ Неси.

 

14.09.2018 - ВЕЦ Неси на река Камениница на територията на БДИБР

Посещението е при хипер маловодие. При посещението ВЕЦ-ът не работи, както би трябвало. Рибен проход няма въобще. Цялата територия около водохващането представлява разоран лунен пейзаж, вътре в границите на НП Централен Балкан. Върху водохващането в момента е изградена нещо като полубарака тип бидонвил на братятя роми, и наоколо се въргалят голямо количество вторични суровини и отпадъци, пак в границите на НП Централен Балкан.

 

Разбира се, строителите на съоръжението гордо са се увековечили с надписи, изрязани по много от дърветата, за да не бъдат забравени никога, ПАК в територията на НП Централен Балкан. Наистина, те никога няма да изпаднат в забвение, гарантираме им това.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0128-dam/2018-09-14

 

И сега бихме искали от всички съучастници и тук да видите колко вода тече в реката и да ни обясните къде точно видяхте в тая река хидроенергиен потенциал, уважаеми, та разрешихте да има ВЕЦ на нея? Същото се отнася и за Равна река, разбира се.

Ако се спази законът за екологичния отток - тия ВЕЦ-ове щяха да работят САМО през пролетта, когато на никой не му трябва ток!

 

Да не говорим, че, поради трудния достъп, строителството на ВЕЦ Неси е представлявало чутовно усилие за хидростроителната мисъл у нас, което може да се сравни само с практиката на братята роми да къртят два-три кубика бетон на ръка, за да извадят 50-тина /петдесетина/ сантиметра желязо, само дето усилията по ВЕЦ Неси не са и толкова смислени!

 

Накрая на доклада за ВЕЦ Неси, Молим от дирекцията на НП Централен Балкан да ни уведомят какво точно стана с проверката им, която препратиха и на ДНСК? Обръщаме внимание и на БДИБР, че местоположението на водохващането не е съгласувано от ДНП Централен Балкан и молим, да ни уведомят какви мерки са взели от БДИБР по случая?

Може би за БДИБР не е очевидно, че в момента мВЕЦ Неси извършва водовземане в национален парк, което е забранено от ЗВ?

Или, може би, на БДИБР не е станало ясно, че мВЕЦ Неси водовзема от място в НП Централен Балкан, което не е съгласувано от дирекцията на парка?

В цялата ни богата практика досега НЯМА случай, който да се добллижава до мВЕЦ Неси по брой и размер на закононарушенията, бе уважаеми от БДИБР /с изключение на нарушенията на НЕК, разбира се/. И най-голямото нарушение сте го извършили точно Вие, като сте разрешили водовземане от място, което попада в Национален Парк, в нарушение на изрична забрана в ЗВ и в ЗЗТ!

 

14.09.2018 - река Стряма, на територията на гр.Клисура и БДИБР.

При посещението се установява, че има нови натрупвания на НОВИ боклуци по брега на реката в землището на града. Тук информираме БДИБР и РИОСВ Пловдив, да вземат да ни информират какви са резултатите от предишната им проверка и предписанието, което написаха на община Карлово.

 

Сега вече знаем, че речната тераса, на която заведохме БДИБР и РИОСВ Пловдив, е затрупана с боклуците от ремонт на ЖП линията в близост, със съгласието на кметицата на Клисура.

Много по-важното обаче е, че този път установихме, че под града е извършена и корекция на коритото, която, освен затрупаната речна тераса, показана от нас миналия път, се изразява и в изместване на коритото на реката на същото място, а това е нарушение на чл.143 от ЗВ! Това действие е извършено по заповед на кметицата на Клисура и е време това женище да бъде вкарано в лоното на законността най-после, преди да е съсипало цялата котловина!

За описаното можете да се убедите от следните видеоклипове:

https://www.youtube.com/watch?v=pmCd6cZdg0w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=U_wLeQVu12E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xoB_gCbq5Yg&feature=youtu.be

 

Готови сме за нова съвместна проверка, стига този път от РИОСВ Пловдив да не дойдат ПАК с Лада Нива на над 1500 години. Този път ще очакваме и нещо много по-строго от предписанието, което направиха РИОСВ и БДИБР миналия път, като например - забележка или дори мъмрене, а защо не и последно предупреждение...

 

 

27.08.2018 - река Санданска Бистрица, на територията на БДЗБР.

Извиняваме се, че чак сега стигнахме до този доклад, обаче в референтния период от БДЗБР ни създадоха прекалено много работа с нарушенията си на ЗВ по случая с Градевската река.

И така - става дума за водохващане на Санданска Бистрица на територията на НП Пирин, над Попина лъка. На водохващането, което е за производство на електроенергия, при положение че водовземане в НП за такова производство е забранено от ЗВ, са извършени нови строителни дейности за неподходящ рибен проход от басейнов тип, който няма да върши никаква работа, при положение че, съгласно ЗЗТ, на територията на НП Пирин не е разрешено никакво строителство по реките, освен на водохващания за питейни  нужди, каквото разглежданото водохващане не е.

По-лошото е, че на дънен праг на реката, на около 30-40 метра под водохващането, са извършени други строителни дейности, които са абсолютно безсмислени, тъй като прагът е прекалено нисък и би бил прескачан от рибите без проблем.

 

Тук е важно да отбележим следното:

1.    Доколкото знаем, тия рибни проходи на десетина водохващания за каскадата Санданска Бистрица са разпоредени от МОСВ и по-специално от НСЗП. Това очевидно е в нарушение на законодателството, защото самите водохващания трябва да се закрият, за да се спази законът. Действията по отнемане и отклоняване на води за производство на електроенергия в национален парк са забранени от ЗВ - чл.118ж, ал.1, т.4 във връзка с чл.119а, ал.1, т.5, във връзка с чл.44, ал.2.

2.    Разпореденото от БДЗБР минимално водно количество масово е в тежко нарушение на ЗВ - в рамките на само 6-7% от средномногогодишното водно количество, без въобще да е отчетено минималното средномесечно с 95% обезпеченост, както се изисква от ЗВ. Тоест БДЗБР сама е нарушила закона, което не е никаква изненада за никого.

3.    Извършеното строителство на по-долния дънен праг е изключително незаконно и напълно безмислено. За да се разбере смисълът от него, трябва да се познава в дълбочина начинът на мислене на хидротехническата мисъл у нас, а така също и на Асоциация Хидроенергия, което за нас отдавна вече не е проблем. И смисълът е - да се вкара нищожното изпускано количество вода на едно място, та да заприлича на нещо като полурека, за да може БДЗБР и НСЗП да продължат да вярват, че в реката има живот, който да иска да мигрира. Иначе коритото на реката щеше да е само на локви при маловодие и нищожния "екологичен" отток.

 

Мястото е на водохващане №2 там, където пътеката от Синаница пресича Сърчалийца, с координати 41.696833 / 23.393000

Обръщаме внимание на всички, че дори малките ВЕЦ, които преди нарушаваха закона зловещо, неизпускайки капка вода, като ВЕЦ Равна и мВЕЦ Неси, вече не работят при маловодие, а в НП Пирин, при наличието на ендемичен вид пъстърва - Salmo Macedonicus, нарушенията продължават ли продължават. При маловодие ВЕЦ-овете не трябва да отнемат вода и да работят въобще!

 

За гореописаното можете да се убедите от снимките в следния линк:

http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Pirin+27.08.2018/

 

И тъй като този доклад ще бъде препратен и до Асоциация Хидроенергия, в която водещ член е Енерго Про - собственик на каскадата, ги уведомяваме, че при толкова малко вода в реката, парите за новите полусъоръжения са ги изхарчили напразно, само за измиване на ръцете.

 

Поначало басейновият тип РП не вършат работа у нас, а в случая е било крайно удачно да се използва РП от природосъобразен тип, тъй като баражът е много нисък - не повече от един метър. Тогава най-подходящо е да се използва дънна рампа, в комбинация или не с басейни за почивка! Тя дори щеше да е по-евтина бе, уважаеми от Асоциацията, обаче за целта се изисква проява на известен, какъвто и да било разум от страна на ходротехническата мисъл у нас. 

Най-ужасното е, че, вместо да строи върху прага под водохващането и да се нарушава ЗЗТ, е било супер свръх лесно да се изкърти част от самия праг, като се оформят едно или две вирчета под и над него. Защото рибите много лесно ще го прескачат, но трябва да се осигурява миграцията и на другите водни организми. По този начин щеше да се възстанови биологичната непрекъсваемост на реката по най-естествения възможен начин.

 

Що се отнася до държавните институции - надяваме се сега дирекцията на НП Пирин да провери обстоятелствата за незаконните водни количества и да състави АУАН на БДЗБР. Също така да състави АУАН на този, който е възложил и извършил строителство в коритото на реката върху дънния праг под водохващането, в тежко нарушение на ЗЗТ. И да състави АУАН на НСЗП  за изисканото от инвеститора и напълно безсмислено, незаконно действие на територията на парка. Алтернативно, самата НСЗП би могла да си самосъстави АУАН.

 

Накрая на този доклад изразяваме готовност за съдействие по поставените проблеми, и настояваме да бъдем уведомени за резултатите от проверките по доклада.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ