Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 септември 2018 г.

Допълнение към доклад на сдружение Балканка от 15.09.2018г. относно проверки по реките на територията на БДДР, БДИБР и БДЗБР


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, предвид установени от нас допълнителни проблеми на територията на БДИБР,  допълваме доклада от 15.09.2018г.за извършени проверки на сдружението и установените нарушения.

 

Допълнението изпращаме и до РИОСВ Смолян, доколкото в него ще стане дума за обекти от компетентността на тази Инспекция.

 

Преди доклада само се налага да допълним обстоятелствата от предходния доклад, а именно че описаните в него нарушения по коритото на река Стряма в гр.Клисура НЕ МОЖЕ да са станали без активното съдействие на община Карлово. Причината е, че ремонтът на ЖП линията покрай Клисура, откъдето са дошли строителните отпадъци в заливаемата тераса на река Стряма, задължително е станал с одобрен проект, от който неразделна част трябва да бъде и План за Управление на Отпадъците.

Тогава би следвало този проект да е преминал съответната процедура по ЗООС, която от своя страна би трябвало да е проведена от РИОСВ Пловдив, включително с изискване за становище за допустимост от БДИБР, а така също и със съответната процедура по ЗВ, което в случая означава издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект.

Ето защо молим, преди съвместната ни проверка с РИОСВ Пловдив и БДИБР, тези обстоятелства да са станали ясни, тоест да бъдем известени дали двете ведомства имат участие в нарушенията по река Стряма или нямат.

 

И сега - към допълнението на доклада от 15-09-2018г.

 

15.09.2018г. - проверка от сдружение Балканка на ВЕЦ Сливка на река Давидковска Малка Арда на териториятаа на БДИБР и РИОСВ Смолян.

 

Както сами знаят всички получатели, с изключение на РИОСВ Смолян, този ВЕЦ е един от най-култовите у нас и се бори за първото място само с други два ВЕЦ-а на същата Давидковска Малка Арда, която е имала нещастието да попадне в териториалния обхват на БДИБР.

Снимките на рибния Му проход вече обиколиха света два пъти, като пример за неспазването на законите на здравия разум в името на алчността. Нещо повече - както също много доббре знаете, този РП е показван дори на конференция в Европейския Парламент през ноември 2015г. под заглавие:

How green is hydropower и потресе сума ти евродепутати

 

Но досега нямахме снимки от цялото съоръжение, за да можем да Ви покажем пълния блясък на чудото на хидротехническата мисъл у нас по отношение на малката хидроенергетика.

При посещението ни самият ВЕЦ не работи, тъй като той въобще не е пуснат в екплоатация откакто е построен. Обаче сега най-после успяхме да заснемем водовземното Му съоръжение отвсякъде и, трябва да си признаем, направо все още не можем да се свестим, независимо че имаме известен опит с престъпления по Българските реки и не вярвахме вече, че нещо повече може да ни учуди.

Без да го коментираме повече, оставяме на всички съучастници да се насладят на най-значимото от постигнатото чрез техните усилия, като разгледат снимките, качени на сайта ни за наблюдение на ВЕЦ-овете. Предупреждаваме хората със слаби сърца и високо кръвно, да не го гледат въобще, освен под лекарско наблюдение:

https://dams.reki.bg/0267-dam/2018-09-15

 

Молим, да обърнете внимание на снимка №5  - тя показва лунния пейзаж, подготвен за задбаражното езеро в ЗЗ Родопи Средни BG0001031 по директивата за местообитанията. Също така разгледайте и снимка №8 за да се насладите на неземната красота на съоръжението.

 

В момента нямаме време да проверяваме стандартния Натура формуляр, но отсега Ви уведомяваме, че там няма начин да не са налични както местообитание 91Е0, така и местообитанията на Ручеен Рак /Austropotamobius torrentium/. Регистрации може и официално да няма, обаче поне Ракът го имаше преди този и другите ВЕЦ-ове на реката, а местообитание 91Е0 свършва в горния край на задбаражното езеро и започва под чудовищната язовирна стена, уверяваме Ви в това.

 

След справка в регистъра на процедурите по ОВОС, се установява, че туй ЧУДО е изградено с преценка на РИОСВ Смолян да не се извършва ОВОС дори, понеже нямало да има отрицателно въздействие, според РИОСВ Смолян.

Ето защо Ви уведомяваме за следното:

 

1.    Държим НСЗП да вземе най-после да си оправи границите на защитените зони, защото поради нарочно допуснатите грешки в картите, реката ту влиза, ту излиза от защитената зона. Не че това е проблем за следващите ни действия, пък и вече сме уведомили ГД Околна среда на ЕК по този въпрос. Целта обаче си остава една - да се намалят щетите от вече откритата наказателна процедура във връзка с неспазване на законодателството на ЕС при опазване на зоните от Натура 2000 мрежата у нас от страна на органите на МОСВ.

2.    Предстои да пуснем деветото допълнение на жалбите ни до ГД Околна среда, като случаят с ВЕЦ Сливка ще превърнем в поредния ключов камък на кореспонденцията ни с ЕК.

 

Сега, с цел намаляване на щетите, молим всички съучастници да съобразят най-внимателно следното:

-          На ВЕЦ Сливка разрешанието му за строеж е изтекло отдавна. Поначало то се издава веднъж за срок от 5 /пет/ години и може да се удължи само веднъж за срок от три години, съгласно ЗУТ.

-          Тогава, ако някой ужасен ден, гордият инвеститор реши да довърши строежа, трябва да се издаде ново разрешение за строеж.

-          Тогава, съгласно чл.93, ал.8 от ЗООС, трябва да се проведе нова процедура по ОВОС/ОС, тъй като срокът от пет години след преценката да не се извършва ОВОС е изтекъл много отдавна. Ситуацията е идентична напълно с тази за язовир Яденица, който, кой знае защо не започва да се строи, а?

-          Тогава всяко ново становище за допустимост на БДИБР следва да уведомява, че ИП вече е недопустимо спрямо ПУРБ 2016-2021, а така също и спрямо чл.118ж във връзка с чл.44, ал.2 от ЗВ. За разлика от язовир Яденица, процесното ИП не може да се счита за изключение по 156е от ЗВ, нали?

 

Също така следва да се съобрази, че за ВЕЦ Сливка няма договор за концесия, нито отстъпено възмездно право на строеж в коритото на реката, което е публична дъжавна собственост съгласно ЗВ, а това представлява още едно нарушение.

 

И тогава се налага изводът, че туй ЧУДО в коритото на реката е незаконно и трябва да се премахне, а унищожените местообитания трябва да се възстановят! 

Ама гордият инвеститор бил харчил пари ли? Ами като не е успял да влезе в срока за завършване на строителството, като кой знае как е "убеждавал" органите на МОСВ да му го удължават, а междувременно неговото ИП е станало незаконно, никой не Му е виновен. И без това, поначало ИП-то Му си е незаконно поради липса на вещни права да строи в коритото на реката.

 

Ето защо сега се надяваме РИОСВ Смолян, със съдействието на БДИБР, да разпореди на собственика да премахне незаконния си строеж, за да не продължаваме да се излагаме пред целия свят.

 

Молим всички членове на РГ по Наредбата за Рибните Проходи, пак да разгледат възможностите за миграция на рибите през съоръжението, които са равни на кръгла, задраскана нула. А това просто значи, че парите на инвеститора са изхарчени напразно за РП. Надяваме се в Наредбата за РП /която нещо май пак се е поразсъхнала/, да е изключена възможността за такова безсмислено харчене на пари. Молим, също така да ни уведомите кога най-после ще я видим наредбата - през настоящото или през следващото хилядолетие?

 

Молим приемната на Министър Председателя, да Го уведомят за това, че органите на МОСВ целенасочено и нарочно продължават твърде несръчно да нарушават Директивата за птиците, Директивата за Оценките на Въздействие върху Околната среда, Директивата за местообитанията и Рамковата Директива за водите на ЕС, а така също и Директивата за Стратегическите Екологични Оценки на съюза.

Просто през цялото време се чудят как да нарушат нещо, а не как да го спазят!

Това ни доведе до повече от три открити наказателни процедури от Европейската Комисия и предстои поне още една, а имаме вече и поне две присъди на Европейския съд. И проблемът непрекъснато се задълбочава при новото ръководство на МОСВ.

 

Вижте само снимките от този доклад и ни кажете - как е възможно РИОСВ Смолян да прецени, че нямало да има въздействие, а БДИБР са го разрешили това?

 

Настояваме Той да въведе ред в процесното ведомство, нищо че вече е късно, иначе цялата държава ще търпи тежки санции от сума ти процедури, които санкции ще ги плащаме всички.

 

В крайна сметка се надяваме вече да е станало кристално ясно - нищо от твърденията на ръководството на МОСВ по подобни казуси не е вярно, иначе вече отдавна щеше да има внесено инвестиционно предложение поне за втория лифт в Банско и той даже вече щеше да се строи - нали бързахме уж заради скиорите или нещо такова? И догодина няма да има внесено такова ИП за втория лифт и тогава всички замесени ще станат за смях, ако има накъде повече, де.


Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ