Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 26 септември 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка относно действия на НСЗП, БДЗБР и БДДР във връзка с хижа Мусала - нова


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за установени нарушения.

Допълнението изпращаме и до РИОСВ София, а така също и на ДНП Рила, понеже нарушението се извършва на територия от техните компетенции.

И така - наши съмишленици ни информираха, че Хижа Мусала-нова е пусната в експлоатация и че отпадните води от нея се изливат в долното Мусаленско езеро кристално непречистени, тоест както ги е майка родила.

Сега, веднага след Великден ние Ви писахме доклад по въпроса, но не получихме отговор въобще. Само не сме го изпратили до РИОСВ София, затова докладът е прикачен също така и за да си го припомнят останалите тогавашни получатели..
Моля, от името на сдружение Балканка, да вземете мерки преди да е паднал снегът, защото иначе цяла зима няма да се вижда какво се случва, а до напролет езерото ще е напълно ликвидирано от отходните води на новата хижа - то и без това е доста малко като обем.

И междувременно посетителите на Боровец ще се чудят откъде ги болят коремите, понеже, както сами знаете вече, на Мусаленска Бистрица има питейно водохващане.
За гореописаното можете да се убедите от  следните линкове:

Новата хижа е отворила врати:

Ето къде отиват отпадните води от новата хижа на Мусала в моментаСъщо така се надявам компетентните органи да извършат проверка съвместно с община Самоков, за да се установи кой е разрешил ползване на хижата, как и защо, и настоявам да ни информирате за резултатите от проверката.

За всеки случай сме пуснали сигнали и на зелените телефони на БДДР и РИОСВ София, с надеждата за по-бърза реакция, преди да е паднал снегът. Мястото е достъпно все още с проходима техника.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ