Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 септември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно проверки на сдружението на територията на БДДР на 01.09.2018г.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия доклад относно проверки на ВЕЦ на територията на БДДР.

 

Преди доклада Ви уведомяваме, че отново станахме свидетели на брутални нарушения на действащото законодателство по опазване на околната среда и водите, ето защо този доклад е изпратен и на РИОСВ Монтана, тъй като част от нарушенията са на територията на тази инспекция. Надяваме се поне те да извършат проверка, тъй като БДДР явно не може и не иска да въведе какъвто и да било ред в ДРБУ.

 

Специално за приемната на Министър Председателя сме длъжни да настояваме да Го информират, че, както ще се установи от доклада, такава анархия в предмета на дейности на структурите на МОСВ, каквато цари в момента, никога не е била налице досега. Сигурни сме, че причината се крие в излъчваните непрекъснато от ръководството на процесното ведомство послания към инвеститорите, че абсолютно всичко им е разрешено и те затова си правят каквото си искат, без да се съобразяват с какъвто и да било закон.

 

Нещо повече: от самото начало, с всяко действие или изявление по медиите сегашното ръководство на ведомството демонстрира такова задълбочено, направо фундаментално непознаване на законодателството, че става за смях както сред природозащитните среди, така и сред инвеститорите, което от своя страна води до загуба на каквито и да било остатъци от авторитет на ведомството и прави невъзможно и за компетентните служители да си вършат работата. Досега, за година и половина, Няма Нито Едно смислено действие на ведомството, като се започне от Пирин и Банско /там нали все пак разбрахте, че втори лифт никога няма да има, независимо че ЮНЕСКО не го разреши?/, мине се през Калиакра и се стигне до Силистар /защото кметът на Царево трябва да е получил гаранции от най-високо място, че няма да му се създава проблем в рамките на процедурите по ЗООС, за да си позволи убедено да наруши закона/ и накрая се стигне до несръчния опит да се ликвидира защитата на  питейните водоизточници в Санитарно Охранителните Зони /СОЗ/ - усилие, коствало прекалено много безсънни часове на служителите на МОСВ, на които е била възложена задачата, при очевадната безнадеждност тя да бъде постината.   

 

Затова в мандата на последното ръководство вече има открити две наказателни процедури на Европейската Комисия срещу България - едната за Рила Буфер и другата за системни нарушения на целите за защита в мрежата Натура 2000, а тепърва предстои още една наказателна процедура за нарушения на Рамковата Директива за Водите на ЕС. Проблемите наистина са заварени, обаче с всяко свое действие настоящото ръководство на ведомството само ги задълбочи до степен дори и ЕК да загуби търпение.

 

На тази излагация трябва да се сложи край, защото негативите се трупат на цялото управление на държавата, а не само на основния виновник, който не само допуска, а даже си позволява да вдъхновява безобразията!

 

И сега - към докада:

Всички проверки бяха извършени на 01.09.2018г. в северозападна България.

 

1. ВЕЦ Милина на едноименната река над село Копиловци

Посещението е при хипер маловодие. При проверката се установява, че в реката се изпускат не повече от 2 /два/ литра в секунда, но не през рибния проход, а изпод един страничен савак на събирателната камера. И тия два литра нямаше да се изпускат, обаче в момента на посещнието текат нови инвестиционни процеси на водохващането. Тези процеси се изразяват в брутална намеса в речното корито и бреговете. Дървета са отсечени, а в задбаражното езеро са извършени огромни изкопни дейности по удълбочаване и разширяване на площта му, с цел да се увеличи неговият обем. Изкопът достига до черния път отстрани на езерото, а изкопаните камъни и баластра са насипани на брега, като даже са затрупани някои дървета. Така се създава риск пътят да се свлече при следващи високи води, а отделно са унищожени местообитания и видове предмет на опазване в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата за местообитанията. В момента на посещението коритото на реката и бреговете над баража представляват разоран лунен пейзаж, а през рибния проход не протича капка вода. Надяваме се, че тази дейност се извършва БЕЗ разрешение за ползване на повърхностен воден обект от БДДР, но въобще няма да ни учуди обратното. Обръщаме внимание на БДДР да обърнат внимание, че и коритото на реката под водохващането е задръстено с храсталаци, а в основата на баража е натрупана тинята, вместо да бъде изчистена.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0181-dam/2018-09-01

Припомняме на БДДР, че досега сме им изпращали през годините поне три сигнала за този ВЕЦ, че не изпуска капка вода, и те не направиха абсолютно нищо да накарат престъпния собственик да спазва закона. Припомняме им също така, че водохващането се намира на около 300 метра под защитена местност Копрен.

Ето защо настояваме за тази ВЕЦ да се извърши проверка не само от БДДР, но и от РИОСВ Монтана, защото само БДДР ПАК няма да намери нищо нередно в цялата работа! И това ще продължава, докато гордият собственик не си изгради водоем с размерите на бъдещия в минало време язовир Яденица поне, като за целта ще взриви цяата планина ако трябва, без изобщо да му мигне окото, под ентусиазираните овации на БДДР!

 

2. Водохващане за рибарници над село Дълги дел

Посещението е при хипер маловодие.

Водохващането се намира на самата река Дългоделска Огоста, над мястото където в нея се влива Трещена. Като карате до рибарниците, които са малко преди двата ВЕЦ-а - Трещена и Крива река, малко преди тях река Дългоделска Огоста се отклонява наляво и си има път покрай нея. Координатите на водохващането са: 43.241538 / 22.965929

При посещението се установи, че под водохващането Не Се Изпуска Капка Вода, пак в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата за местообитанията, пак на територията на БДДР, което не учудва никого.

За описаното можете да се убедите от снимките в следния линк:
http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Dulgodelska+Ogosta/

 

Обръщаме внимание, че тия нещастни рибарници бяха много стари и направо умрели, а преди две три години взеха, че ги свестиха. Обаче те явно пропускат страшно много вода и не могат да я задържат, иначе на всеки нормален рибарник му трябва много малко вода, колкото да поддържа кислородното съдържание, а не му трябва да пресушава Цяла Река! Как БДДР са я разрешили тая работа и какво водно количество са разрешили, изобщо не ни е ясно.

Отделно, по сведения на местните хора, се оказва, че от рибарниците често бягат риби от вида Дъгова пъстърва в река Трещена, което представлява нарушение на ЗБР. Ето защо и за този случай настояваме РИОСВ Монтана да направи проверка, защото БДДР ПАК ще кажат, че всичко си е наред, в обичайния си стил и политика на добра практика!

 

3. Водохващане за ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение. Изпусканото водно количество е близко до минималното по разрешително, рибният проход продължава да е глупав, езерото продължава да е задръстено с тиня, а под баража коритото се нуждае от почистване от боклуци и храсталаци.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0202-dam/2018-09-01

Продължаваме да обръщаме внимание на БДДР, че за тази ВЕЦ минималното им водно количество е тежко сбъркано и нарушава ЗВ, не че това има каквото и да било значение за БДДР. Иначе при маловодието ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще!

 

4. Водохващане за ВЕЦ Фалковец на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

Този път ВЕЦ-ът отнема вода. Изпусканото водно количество е не повече от дванадесет литра в секунда. Не ни е известно минималното водно количество по разрешително, но при маловодието ВЕЦ-ът не трябва да работи въобще.  Миграцията на рибите е напълно блокирана, както и досега.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0304-dam/2018-09-01

 

5.  Водохващане за ВЕЦ Мега 1 на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е не повече от 70 /седемдесет/ литра в секунда, при минимало от 189 л/сек по разрешително, рибният проход продължава да е просто глупав, но нищо повече. Миграцията на рибите е напълно блокирана, както и досега.

Пред входа на рибния проход са се понатрупали малко боклуци, които не би било зле да се поизчистят, освен ако, според добрата практика в ДРБУ, не се разчита голяма вода да ги отнесе по-надолу по течението и друг да им бере гайлето.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0175-dam/2018-09-01

 

6.  Задръстено корито на река Бела Вода

Като се продължи нагоре по река Лом над село Горни Лом, на едно място преди бившите складове за боеприпаси, които се взривиха, се пресича споменатата река Бела вода. Непосредствено под моста се установява, че е извършена сеч, но коритото изобщо не е почистено, а изсечената вършина е натрупана в коритото на реката. Намираме това за потенциална добра практика в стила поне на БДДР и БДИБР, тоест за нещо съвсем нормално.

За описаното можете да се убедите от следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=nGyjWo6Etos&feature=youtu.be

 

 

7.  Водохващане за ВЕЦ Китка на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е не повече от 12 /дванадесет/ литра в секунда, а минималното не ни е известно. Рибен проход на практика няма въобще, което е нормално за ДРБУ.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0127-dam/2018-09-01

 

8.  Водохващане за ВЕЦ Флеш на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е не повече от 12 /дванадесет/ литра в секунда, а минималното е 50 л/сек.

Рибният проход продължава да не става за нищо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0305-dam/2018-09-01

 

9.  Водохващания за МВЕЦ Бързи вир на река Бърза и на река Покълска.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество в река Бърза е около половин литър в секунда, а в река Покълска е не повече от пет капки на час, в тежко нарушение на закона.

Рибните проходи продължават да не стават за нищо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0037-dam/2018-09-01

 

Тук пак ще обърнем внимание на БДДР, че река Покълска е с много по-малко средномногогодишно водно количество от 100 литра в секунда!

Тоест БДДР с разрешителното е нарушила закона, което не изненадва никого, най-малко нас.

 

10.  Водохващания за ВЕЦ  Стакевци на Стакевската река и на ляв неин приток без име.

С радост съобщаваме на всички съучастници, че се е появил нов ВЕЦ на небосклона на енергийната сигурност на страната с любезното съдействие на БДДР. Тоест вече и част от Стакевската река е ликвидирана в зона за защита на водите, пак в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата за местообитанията, където е забранено водовземане с цел производство на електроенергия.

Нещо повече, съгласно данните от нашия сайт, любезно предоставени ни от БДДР, първоначалното разрешително е било с краен срок 25.05.2016г. и в него е разрешено водовземане САМО от Стакевската река, тоест този ВЕЦ трябва да има само едно водохващане, освен ако БДДР не ни е въвела в заблуда при предоставянето на данните.

Очевидно е също така, че в първоначалното разрешително срокът за завършване на строителството въобще не е бил спазен. При тези условия БДДР е трябвало да прекрати разрешителното, а не да го удължава, да не говорим да разрешава още едно водохващане!

Нещо повече - левият приток на Стакевската река е със средномногогодишно водно количество МНОГО ПО-МАЛКО от 100 литра в секунда, бе уважаеми от БДДР, тоест Вие ПАК сте нарушили закона!

За да проверим всички данни, в най-скоро време ще поискаме по ЗДОИ данните от разрешителните и техните изменения.

 

Засега само докладваме, че при хипер маловодие водохващането на Стакевска не отнемаше вода, а рибният му проход е просто глупав, което намираме за нормално в ДРБУ. Проблем още е и това, че от камерата се изпуска много повече вода, отколкото излиза от рибния проход, а това е груба грешка още в проекта.

От друга страна, другото водохващане на безименния ляв приток отнемаше вода и  изпускаше точно 1.5 /един и половина/ литра в секунда и малко по-надолу реката е суха като барут, а рибният проход на това водохващане също не става за нищо, естествено. Поздравяваме БДДР за поредния им успех!

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0273-dam/2018-09-01

 

Разбира се, тъй като това съоръжение е финансирано по някаква Норвежка програма за Green Industry Innovation, след като изясним цялостно ситуацията с разрешителните и как БДДР целеустремено и последователно е нарушавала закона, ще имаме удоволствието да информиране тази Норвежка програма, че грантчето им е отишло на кино, защото добиваната по този начин енергия е в нарушение на всички закони и не е зелена, а виолетово антрацитено черна.

 

Накрая бихме искали да проявим известно разбиране към БДДР за това, че не бива да бъдат притеснявани инвеститорите за маловажни неща, като спазването на някой закон, докато са заети да крепят енергийната сигурност на страната с техните по около сто-двеста киловата мощност, а в това време от друга страна БДДР не могат да си губят времето за същите маловажни неща, докато са заети от своя страна с писането на планове и програми, които после да не спазват въобще.

 

Ето защо не настояваме да се извършат проверки по този доклад, които ПАК да докажат, че всичко е наред, освен на ВЕЦ Милина и на рибарниците над Дълги дел.

Що се отнася до ВЕЦ Стакевци, в най-скоро време ще поискаме информация по ЗДОИ, за да проверим как така водохващанията от едно са станали две, в зона, в която водовземането за производство на електроенергия е забранено въобще по закон.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ