Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 септември 2018 г.

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР ВЕЦ Видима

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме позакъснял доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 30.08.2018г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


ВЕЦ Видима, водохващане на река Видима


Може да се запознаете с направеното наблюдение на следния линк: https://dams.reki.bg/0047-dam/2018-08-30


Снимките са ни изпратени от загрижени местни хора.


Това водохващане го снимаме за втори път. Предишния път водата беше толкова много, че преливаше отвсякъде. Този път обаче: вода в реката над водохващането си има, но под водохващането не се изпуска капчица вода. Брутално престъпление, имайки предвид това, че водохващането, заедно с реката между водохващането и сградата на ВЕЦ се намират на територията на НП Централен Балкан и Зони Натура 2000 по директивата за хабитатите и директивата за птиците. Рибен проход продължава да няма, явно са решили да обезмислят съществуването му.


Напълно в унисон с действията на НЕК ЕАД - убийците на реки.


Въпросът ми е до кога уважаеми ще търпите да се подиграват с Вас и вашата дирекция ?

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ