Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 17 март 2018 г.

ВЕЦ Карлуково

ВЕЦ Карлуково е построен на река Искър, която скоро ще стане само бентове и вецове. 

За него имаме данни в досието му по ОВОС.  Там са описани засегнатите обекти и номерата на имотите. За това място има влязла в сила Кадастрална карта и според нея имотът, в който се реализира ИП е: вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 309 кв.м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-89/29.09.2008 г. на Директора на АГКК.  


В досието по ОВОС открих скици на старите имоти, които после са обединени в един.  На пръв поглед изглежда, че новообразувания имот и стария съвпадат като граници.

Так формално сградата на централата се води на частен имот, а преградното съоръжение - огромната стена на баража, тъй като не е елемент от наредбата за Кадастъра не фигурира в него, си е в реката, която е публична държавна собственост и за което няма вещни права.

Линк към гугълСнимки от този ВЕЦ можете да видите в профила на Емил Ментов, който работи в централата.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=793711107338072&set=pcb.756306154408666&type=3&size=1152%2C2048

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=793710610671455&set=pcb.756305927742022&type=3&size=2048%2C1152

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ