Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 март 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад относно дейностите на сдружението през последната седмица, които винаги са във връзка с Вашите дейности или с липсата на такива.

 

На първо място отбелязваме успешното ни съвместно участие по националното радио, с което можете да се запознаете от следния линк:

http://bnr.bg/hristobotev/post/100948335

 

Въпросите, които обсъдихме, бяха много интересни, по теми, които ни вълнуват отдавна. Както ще чуете, ние застъпихме тезата, че законодателството по опазване на водите е изключително слабо, а най-лошото е, че дори не се спазва в редките случаи там, където то е добро.

Тъй като събеседник ни беше г-жа Тодорова, а тя е отскоро във Вашето ведомство, допускаме и всъщност вярваме, че за такъв кратък срок е физически невъзможно за човек да се запознае с проблемите, които предстои да бъдат решавани.

Все пак ние вярваме, че и останалите сред Вас нямаше да познават проблемите качествено, ако не бяха нашите редовни доклади от последните години. Естеството и размаха на тези проблеми може да се сравни единствено със състоянието на Авгиевите обори, почистването на които е на практика първото в историята на човечеството ликвидиране на река и не е чак толкова героично дело, колкото ни се представяше досега.

 

По повод изказаните основни тези по националното радио, че законодателството било много добро и се прилагало, а санкциите били справедливи и ефективни, както и че имало контрол от БД, тук само ще отбележим следното:

1. Ако санкциите са ефективни, няма да наблюдаваме безброй последователни нарушения на законите от едни и същи лица. Например ВЕЦ Милина, ВЕЦ Чурековска, ВЕЦ Гашня, всички съоръжения на НЕК и т.н. и т.н. Нямаше и да се случи ликвидирането на река Ботуня и ЗЗ Билерниците - само за г-жа Тодорова, която не може да е разглеждала случая отпреди година и половина, споделяме пак следния линк:

https://dams.reki.bg/0161-dam/2016-09-21

Тук само ще напомним на един от получателите какво обеща тогава на местните хора и ще я уведомим, че ВЕЦ Луна все още най-необезпокоявано продължава да си работи...

2. По отношение на отенмането на разрешителни молим, ако на някой ВЕЦ съответната БД е отнела разрешително заради неспазване на минималното водно количество, да бъдем уведомени, за да казваме една добра дума за тази БД.

3. Ако законодателството се прилагаше от БД и имаше какъвто и да било контрол - виж пак т.1.

4. Самото законодателство е чудовищно - само един пример:

-          ЗРА казва, че всеки собственик на съществуващо инженерно съоръжение в реките е длъжен да изгради рибен проход.

-          Има и санкции даже, ако не го изгради. Обаче няма срок за изграждането, тоест санкциите са неприложими.

-          Няма наредба за рибните проходи и всеки си прави каквото си иска.

-          Има и мерки в ПУРБ за рибните проходи и за тях пак няма срок.

-          Обаче върхът е в Тарифата за таксите за водоползване /или както там беше/, защото там пък е казано, че ако няма рибен проход, се плащат ония смешни 10 лева на метър височина на баража годишно

Страхотно законодателство, няма що.

И ако всичко беше наред, нямаше да виждате това, което докладваме непрекъснато, нали?

 

Сега, във връзка с горното изразяваме готовност за еднодневен семинар с представители на компетентните органи, за да нагазим всички заедно в необходимата дълбочина на всичките тези неща и на още много други проблеми.

 

На второ място в този доклад отбелязваме въпроса с методиката за минималния допустим отток, за която стана дума и по радиото. World Bank Group е издала едно ръководство за така наречения E-flow, който всъщност трябва да се нарича Остатъчен /Residual/, а не екологичен.

Заедно с някои световни организации като нашата, бяхме помолени да го оценим накратко и ето крайния резултат:

http://www.transrivers.org/2018/2177/

В линка има и връзка към самото Ръководство.

Моля също така да отбележите, че даже неуверено сме Ви дали за пример в становището, но то е само за да не се излагаме пред света и даже да ги накараме те да се чувстват неудобно.

 

Поначало Ръководството има множество съществени недостатъци, но би могло с някои важни корекции да послужи като първа част на Методиката, която Вие трябва да издадете. Надяваме се да се запознаете с документа и с общото становище на водещи организации по него, да ни поканите да го обсъдим съвместно и това да бъде първата стъпка към изготвяне на Методиката. Сдружението разполага с изключителен експертен потенциал по въпросите на остатъчния отток /иначе нямаше да ни питат за мнение/ и сме готови да го предоставим по всяко време, за да изготвим заедно една Методика, която би могла да бъде най-модерната в света, така както щеше да бъде и Наредбата за рибните проходи, тоест беше, преди да я изхвърлите в коша и сега да се чудите какво да я правите.

 

И сега - най-важното, което ни предстои на всички нас, заедно:

 

1. Стартирахме поредния анекс към жалбите ни до ГД Околна среда. Там ще засегнем следните проблеми:

-          Отчитане на кумулативни ефекти в становища на БД /например по Градевската река/, включително подаване на заблуждаващи данни от БД на компетентните органи по ОВОС относно съществуващия и бъдещ хидроморфологичен натиск за даден воден обект.

-          Опазване на зоните за защита на водите и спазване на мерките за тях в ПУРБ - например за ВЕЦ Четрока

-          Безсмислено финансираните обекти по европейски програми - например какво вече две години продължава да не се случва с ПСОВ Душанци и с ПСПБВ Бързия.

-          Спазване на основните принципи от договора за функционирането на ЕС - за Предпазливостта и Замърсителят плаща - например таксите за водоползване без рибен проход.

-          Нарушение на Орхуската конвенция и на някои европейски документи по изграждането на капацитета на НПО във връзка с Вашите откази да ни предоставите не само въпросите на ГД Околна среда, но и Вашите отговори в рамките на пилотната процедура по нашиге жалби, на които имахме пълно право на достъп. Разбира се, ние сега ще ги изискаме от ГД Околна среда без проблем, в рамките на доброто взаимодействие между нашите две организации. Надяваме се да не открием неточности във Вашие отговори - например в картите на натиска от водовземания на деривационните канали на НЕК.

Може би пропускаме още нещо за таззи жалба, но ще се сетим в процеса на изготвяне на анекса.

 

2. Вече сме почти готови с първия драфт на наша следваща жалба до ГД Околна среда по нова тема, свързана с предполагаеми нарушения на:

-          ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1787 от 6 октомври 2015 година

-          Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

-          Договора за функционирането на ЕС и споменатите по-горе основни принципи в него - особено този на Предпазливостта, когато съгласувате или издавате разрешителни за ИП, които увреждат източници на ПБВ.

 

Имаме събрани доста примери за нарушенията, както по отношение на качеството, така и по отношение на количеството на питейните води, които се осигуряват или не на населението.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ