Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 17 март 2018 г.

Вещни права при строителството на ВЕЦ

Публикувам писмо от Министреството на околната стреда и водите до Министрество на регионалното развитие и благоустройството относно проверка на издадени разрешителни за строеж на руслови ВЕЦ в коритата на реките - публична държавна собственост и уреждане на вещно-правните отношения между инвеститора и държавата. 
Със същото писмо Нона Караджова информира Росен Плевнелиев, че строителството на ВЕЦ става в публична държавна собственост без за това на инвеститорите да са им очредени нужните права.  По принцип ползването на такава собственост би следвало да става чрез концесия (както е в повечето държави).  У нас има възможност това да стане и чрез очредяването на вещноправо на строеж.  Но едва 3 ВЕЦ имат подобно.  Публикувам и решенията на Министерски съвет за учредяване на право на строеж върху русло на река - публична държавна собственост


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ