Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 13 март 2018 г.

Реките като граница


Идеята
Реките са един от многото природни и естествени символи на нашите градове, които са
загубени.  Въпреки че тяхното маргинализиране е част и от естествен процес по укротяването им у нас това има своята идеологическа обосновка.  Аналогиите между реките и градското планиране са много: мислят се на парче, а на като континиум и част от цялото, те биват насичани с цел „облагородяване“, те не се възприемат като диалог, а като граница, те са динамични понятия, които идеологически биват нормирани и тн.  Оперирайки в полето на каузите аз ясно виждам причините за активизма в наето общество, където опозицията за това кой и как трябва да взима решенията са непримирими.
Загуба на символи – загуба за едни, интерес за други

1.       Край реката редят се тополите … отсечени и покрита река
a.       Загуба на символика в БГ град – мин вода, морска градина, Тепета, гробища
b.      Загуба на среда и биоразнообразие
c.       Конфликти развитие и запазване – липсата на диалог в смисъл на чуване, приемане, задължителната сила на законите и принципте
d.      До къде може да се стигне със загубата на символи и дали това изпразва градът
2.       Загуба на символи – загубването на реките
a.       Символите и въобще градската култура са винаги подчинени на идеологически норми
b.      Кризата в символиката е пряко свързана и с идеологическия вакуум
c.       Най-загубеният – реката тя не е място за контакт, мостовете ѝ са само транзитни, но не и самостойни.
3.       Изчезването на реката
a.       Маргинална, несъществуваща
b.      Причините – климатични, географски, идеологически, ментални, несигурността, която тя поражда изначално и която пречи в урбанистичното ѝ претворяване
c.       Разбира се реката страда и нейната неавтомобилност и западането на разходката като ценност
d.      Северни реки и южни реки, северни градове и южни градове
4.       Реката като граница
a.       Държавна граница по талвега, а той се мени
b.      Крайречните зони са изначално недефинирано общо пространство поради своята специфика.  (Впрочем недефинираното пространство е и едно от богатството на нашата страна)
c.       Мислене в континиум
d.      Граница Ориент – Европа
5.       Архитектурен парадокс – колкото си по-близо до реката, толкова си по-далеч от река
a.       Вписване на реките в градската среда – укротяването на реките
b.      Регулирането им, устройството иска ясни граници
c.       Надлъжна и напречна проводимост
d.      Обживяване на пространството
6.       Дуалистичността на Реката / водата като символ
a.       като опозиция или диалог (тече свързва) свързване и разделяне - Ако бъде мислене напречно или надлъжно реката притежава диаметрално противоположни характеристики
b.      Аналогия частно с/у общо и реката като континуум, който може да бъде мислен в локанлите си измерения, а може да бъде мислен и като и
c.       Хомосъветикос – някой в съвета трябва да вземе решение срущу свободния избор
d.      За сметка на това градското планиране като липса на диалог
e.      Реката не постига общуване с градското планиране
7.       Главният и реката
a.       Взимането на решение – еднолично с/у колективно
b.      Гражданско участие и защо точно зеления активизъм единствен дава възможност за ефективно участие в процесите на взимане на решения
c.       В съд система Главният е прокурора, но при архитектурата публичният обвинител е друг
d.      Ролята на ментор, политик или администратор
e.      Липсващото колективно решение за колективната ни среда
f.        БГ архитектура по-скоро е невербална, тя не обича да получава изказ
8.       Реката като Завръзката ни с природата – ценностни измерения за това какво е добро или зло
9.       Градовете винаги са възниквали около някаква вода /реки и тяхното маргинализиране в съвременната БГ урбанистка изглежда като несполучилв опит да се стесняваме от нашето минало.  По същия начин по който ние отказваме да признаем нашето отоманско минало и нескопосно наричаме класическата мюсюлманска мусла, наричайки я римска стена или стара.  Може би тогава много бг градове трябва да отговорят на въпроса защо съществуват в този си вид и какъв е ефектът от случилата се урбанизация.
10.   Но градският активизъм не е само едно елитарно случване, той е повсеместен е и дълбок процес

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ