Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 1 декември 2017 г.

ВЕЦ Царевец, на река Искър и заграждането на реката

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДДР на 05.11.2017г.


ВЕЦ Царевец, на река Искър
Сигнал за нарушение получихме от местни колеги риболовци. Според данните, задбаражното езеро е почти напълно пресушено и има някаква новоизградена дига, която отклонява водното течение. Категорично клиповете, качени вече на нашия сайт, показват, че вода в задбаражното езеро няма и съвсем малка част от реката тече към баража.
Подадохме моментално сигнал за нарушението на БДДР и те веднага отидоха и го хванаха, за което изказваме огромна благодарност. Надяваме се да наложат справедлива глоба, доколкото това е възможно, според мижавите санкции от ЗВ.
И нещо повече - когато е източено задбаражното езеро, ние съзираме че е възможно тинята да е изтекла в реката надолу. Ето защо помолихме местните риболовци да отидат и да проверят положението под баража.
Ще Ви информираме веднага, след като получим резултатите.

За описаното можете да се запознаете от видеоклипа и от прикачената снимка, която показва задбаражното езеро отпреди, качени на нашия сайт:

Като изказваме благодарност на БДДР за бързата реакция още веднъж, молим да ни изпратят копие от констативния протокол и от последвалия го АУАН.

Информираме Ви също така, че в ДРБУ в момента се строи нов ВЕЦ на река Огоста. Става дума за ВЕЦ Ралица 2, в ЗЗ Златията BG0002009  и в ЗЗ Река Огоста BG0000614. https://goo.gl/maps/cnjxyXhWM1x 
По този начин енергийната сигурност на страната се издига до нови висоти, тоест с цели 480 киловата, което не е маловажно и си струва унищожаването на още един участък от защитената зона може би.

Местоположението на централата и на водохващането съвпадат с данните от разрешителното. Надяваме се и тази ВЕЦ да не се изгражда на два етапа, както по-долната ВЕЦ Елена - всички знаете какво тази ВЕЦ причини на село Хайредин още на първия си етап.

По този повод бихме се радвали, ако някой вземе да обясни на всички собственици на ВЕЦ в защитени зони, че някой ден техните ВЕЦ-ове ще бъдат премахнати за тяхна сметка. Причините ще се изяснят в най-скоро време.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ