Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 2 декември 2017 г.

Продължителните валежи и снеготопенето повишиха водните нива

02 декември 2017 | 17:36

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на интензивни валежи от дъжд, снеготопене и оттичане водните нива на реките в Дунавския и Западнобеломорския басейн значително са се повишили. Без съществено изменение са останали нивата на реките от водосборите на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), р. Марица, р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) и на черноморските реки.
Значителни повишения са отчетени във водосборите на: р. Искър с до +263 см при с. Ребърково (Дунавски басейн); р. Арда с до +193 см при Рудозем (Източнобеломорски басейн); р. Места с до +220 см при гр. Хаджидимово, р. Струма с до +274 см при Перник (Западнобеломорски басейн).
Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от -25 см до +263 см;
Черноморски басейн: понижения с до -6 см;
Източнобеломорски басейн: колебания от -14 см до +193 см;
Западнобеломорски басейн: повишения с до +220 см.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:
Дунавски басейн: Днес (02.12) ще започне понижение на речните нива в горните части от водосборите на реките от западната половина на басейна, като повишения вследствие на оттичане ще има в средните и долни течения на основните реки, които ще продължат до 04.12. Днес и утре в резултат на продължаващи валежи, снеготопене и оттичане ще има значителни повишения на нивата в средните и долните течения на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. От 04.12 ще започне постепенно понижение на речните нива в басейна, като ще има значителни повишения в долните течения на реките до 05.12.
В следобедните часове днес 02.12.2017 г. са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Вит, р. Осъм, р. Янтра (горно течение), р. Русенски Лом (горно течение), както и във водосборите на добруджанските реки.
В следобедните часове на 03.12.2017 г. са възможни поройни наводнения в горното течение на р. Огоста (притока ѝ р. Берковска река).
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (02.12) в резултат на валежи ще има значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките: р. Владайска (Суходолска, Перловска, Слатинска), р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, Р. Искрецка и р. Малък Искър. В късните часове днес и в ранните часове на 03.12. ще има отново по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Блато (р. Сливнишка и р. Костинбродска) и р. Банкенска. Днес (02.12) и на 03.12 водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъде над жълтия праг за предупреждение. От 03.12 речните нива в горната част на водосбора постепенно ще се понижават. Днес (02.12) и през следващите три дни ще бъде значително повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 03.12. водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение и на 04 и 05.12. ще бъде над жълтия праг за предупреждение.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес (02.12) вследствие на валежи от дъжд, снеготопене и оттичане ще има значителни повишения на речните нива в целия водосбор. През нощта срещу 3-ти и на 03.12.2017 г. водните количества на основната река при гр. Габрово и на притока ѝ р. Джулюница ще преминат праговете на внимание. Възможни са поройни наводнения в горната част от водосбора. От вечерните часове на 04.12 ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане на 05.12 все още ще има значителни повишения в долното течение на основната река.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 03, 04, 05 и 06.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (02.12) до 05.12 се очакват значителни повишения в целия водосбор: днес - главно в горните и средни части от водосбора, а от 03.12 - в средните и долни части на основните реки. След 03.12 ще започне процес на постепенно понижение на речните нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Черноморски басейн: От следобедните часове днес и утре (02 и 03.12) в резултат на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива на северночерноморските реки, като по-значителни ще бъдат във водосборите на черноморските добруджански реки, горните течения на р. Провадийска, р. Голяма Камчия и р. Луда Камчия. От 04.12 ще започне постепенно понижение на речните нива в басейна.
Във следобедните часове днес 02.12.2017 г. са възможни поройни наводнение във водосборите на добруджанските черноморски реки, р. Провадийска и р. Камчия.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (02 и 03.12) в резултат на продължаващи валежи от дъжд, снеготопене и оттичане водните нива в басейна ще се повишат. По–значителни ще бъдат повишенията: на 02 и 03.12 в целите водосбори на реките Тунджа, Марица, р. Арда и р. Бяла. От 04.12 водните нива в целия басейн ще започнат плавно да се понижават, като вследствие на оттичане ще има значителни повишения в средните и долните течения на основните реки до 06.12.
В следобедните часове днес и в сутрешните часове на 03.12.2017 г. са възможни поройни наводнения в: горното и средното течение на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:
•    Водното ниво на р. Тунджа при р. Тунджа при Сливенски Минерални Бани ще премине жълтия праг на предупреждение през нощта на 2-ри срещу 03.12.2017 г.
•    Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение в следобедно-вечерните часове на 04.12., а на 05.12.2017 г. и оранжевия праг на на риск от тревога.
•    Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине жълтия праг на предупреждение през нощта на 3-ри срещу 04.12.2017 г.
Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:
•    Водното количество на р. Черна при гр. Смолян е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържи над него до обедните часове на 03.12.2017 г.
•    Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържи над него до вечерните часове на 03.12.2017 г.
•    Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г. Има вероятност водното ниво да премине над оранжевия праг праг за предупреждение в ранните часове на 03.12.2017 г.
•    Водното количество на р. Маданска при Мадан се очаква да премине жълтия праг за внимание в късните часове днес 02.12 и да се задържи над него до сутрешните часове на 04.12.2017 г.
•    Водното количество на р. Ардинска при Ардино се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г. и да се задържи над него до вечерта на същия ден.
•    Водното количество на р. Арда при Китница се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г.
•    Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание в обедните часове днес 02.12. и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г.
•    Според последните симулации водното количество на р. Върбица при с. Върли Дол няма да премине жълтия праг за внимание в ранните часове на 03.12.2017 г.
•    Според последните симулации водното количество на р. Къзълач при с. Чорбаджийско няма да премине жълтия праг за внимание в ранните часове на 03.12.2017 г.
•    Според последните симулации водното количество на р. Джебелска при гр. Джебел няма да премине жълтия праг за внимание в обедните часове на 03.12.2017 г.
•    Според последните симулации водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград няма да премине жълтия праг за внимание и оранжевия праг на предупреждение на 2-ри срещу 03.12.2017 г.
•    Според последните симулации водното количество на р. Крумовица при с. Морианци няма да премине жълтия праг за внимание в ранните часове на 03.12.2017 г.
•    Според последните симулации водното количество на р. Крумовица при Г. Кула няма да премине жълтия праг за внимание в ранните часове на 03.12.2017 г.
Западнобеломорски басейн: Днес и утре (02 и 03.12) са възможни локални речни разливи в средните и долните течения на реките Доспат, Места и Струма. От 04.12. ще започне понижение на водните нива, като в резултат на оттичане нивата в долните течения на реките ще останат високи до 05.12.
Днес са възможни поройни наводнения в/във: водосборите на р. Доспат, средните и долните течения на р. Места и р. Струма.
В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ