Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 21 юли 2017 г.

Заявление


В изпълнение на програмата на  Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, Ви информираме за следното:

На 25.07.2016г., в неизвестен за нас час, ще се проведе заседание на ВЕЕС за разглеждане докладите по ОВОС/ОС на бъдещия в минало време язовир Яденица.
            Във връзка с тази тъжна вест, заявяваме официално нашето искане представител на сдружението да присъства на заседанието на ВЕЕС, само като наблюдател.
Обещаваме да се държим коректно и възпитано и по никакъв начин да не произнесем нито звук или дума, освен ако членовете на ВЕЕС не решат да ни зададат въпроси, доколкото ние сме най-заинтересовани и най-добре запознати със случая.
Иначе обещаваме да наблюдаваме смирено и да пазим гробна тишина, спазвайки скръбния дух на събитието.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ