Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 19 юли 2017 г.

Доклад относно ПУРБ 2016-2021

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, предоставяме данни за допусната неточност от страна на БДДР в тяхно становище за допустимост на ОУП на община Трън.

 

Самото становище можете да откриете в прикачения файл. В него, на стр.2, в таблица 1.1.1.3, директорът на РИОСВ Перник /ако все още е на работа/ е уведомен, че на територията на община Трън не попадат зони за стопански ценни видове риби.

След кратка справка с ПУРБ 2016-2021 на ДР, установяваме, че в приложение 7.2.7 има даже мерки за зоната за защита на стопански ценните видове риби - водно тяло BG1ER100R001 - Река Ерма с притоци...

Самата зона за защита на рибите е с код BG1FSWER100R001.

 

Също така ни прави впечатление, че са пропуснати някои мерки, наложени от ЕО/ОС на ПУРБ 2016-2021 на ДР в последния момент.

 

Ето защо заявяваме искане становището за допустимост на ОУП за община Трън да се поправи в посочените му части, за да отговаря на ПУРБ 2016-2021 и на ЕО/ОС на ПУРБ на ДР.  

 

Изпращаме това съобщение до повече получатели, заради надеждата да не забравят и другите БД, както и МОСВ, че почти във всяка БД имаме зони за опазване на стопански ценните видове риби, както и мерки за тези зони. Само БДЗБР отказаха, въпреки едно допълнително писмо по този въпрос от МЗХ - Дирекция Морско дело и рибарство, което съдържа препоръки по този въпрос. Ето защо само БДЗБР нямат такива зони за защита, въпреки че имат много реални зони, обитавани от ценните видове риби. Предлагахме им такива зони и те не ги приеха, което намираме за пример за недобро управление...

Също така уведомяваме БДДР, че нещо не им е наред сайта. Като гледа човек ПУРБ 2016-2021 и цъкне на Резюме и на План за управление... - се появява един и същ документ - резюмето. И само долу - в проект се открива пълният документ. Дано да си оправят и този проблем, защото доста ни затруднява.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ