Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 7 юли 2017 г.

Доклад за ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР през месец юни 2017г.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, предоставяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР през месец юни 2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме за радостната новина, че инвеститорът е спрял процедурата по ОВОС за небъдната мина в Трън:

http://www5.moew.government.bg/?p=57654

 

Няма да скрием, че първоначално се зарадвахме на тази новина. От друга страна, изпитахме известно колебание относно възможностите чрез определени действия на инвеститора, в рамките на нормативната уредба да се обоснове спиране на процедура по ОВОС от самия него, докато преосмислел бъдещите си творчески планове. След кратка справка с относимата нормативна уредба - ЗООС и Наредбата за ОВОС, не открихме в тези документи такава възможност.

Напротив, открихме, че процедурата би могла да се прекрати от компетентния орган при определени условия, които в случая са налице безусловно.

Само така би се дала възможност на инвеститора да преосмисля намеренията си пълноценно и на спокойствие, без да се притеснява за срокове, местни референдуми и прочее маловажни неща.

 

В духа на най-новите тенденции относно молбите на обществеността към държавните органи и помнейки поетите ангажименти от д-р Димов, отново Ви уведомяваме за нашето желание /а не молим/ компетентният орган - директорът на РИОСВ Перник, г-н Пламен Ангелов /ако все още е на работа/ да прекрати процедурата най-после.

 

И сега към доклада:

1. 17 юни 2017 - МВЕЦ Ретиже на едноименната река на територията на БДЗБР

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона.

В реката се изпуска половин литър на час, който успява да се промъкне под уплътнения с камъни изход от водохващането за оводняване на реката. Вероятно между камъните има и чували за по-добро уплътнение, но не сме сигурни по този въпрос. Реката е само на локви под водохващането.

Няма рибен проход въобще.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0242-dam/2017-06-17

 

Отчитайки и двете водохващания на каскада Ретиже на същата река, от които сме снимали засега само едното, че не пуска никаква вода, намираме, че река Ретиже е напълно ликвидирана благодарение на Вашите усилия. А тя беше една от най-прекрасните реки в Пирин.

 

2. 20 юни 2017 - ВЕЦ Устово на Черна и Бяла река на територията на БДИБР.

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона. Снимано е само водохващането при стадиона на Черна река, а другото на Бяла река не е снимано. Причината е, че данните са заснети от наши съмишленици, които все още нямат достатъчно опит, но ще го натрупат без съмнение.

В реката се изпуска половин литър на час, който успява да се промъкне през рибния проход, който е относително нов и просто е глупав, но нищо повече, което е нормално за хидротехническата мисъл у нас и е обичайно за района на БДИБР. Реката е само на локви под водохващането.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0301-dam/2017-06-20

 

 

3. 21 юни 2017 - МВЕЦ Средногорци на река Арда на територията на БДИБР.

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона.

В реката се изпуска половин литър на час, който успява да се промъкне през рибния проход, който също е просто глупав, но нищо повече, което пак е нормално за хидротехническата мисъл у нас. Реката е само на локви под водохващането.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0272-dam/2017-06-21

 

Молим, БДИБР да обърне внимание, че и двата снимани ВЕЦ забраняват достъпа на физически лица до реката, а това представлява нарушение на ЗВ.

 

В края на този Ви уведомяваме за нашето желание по този доклад да не се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо е наред.

Единствено бихме искали всички БД да уведомят собствениците на ВЕЦ, че нямат право да забраняват достъпа на физически лица до реките, за да не нарушават ЗВ и по този начин.

Както всички много добре знаем от предишни доклади през миналата година, на територията на БДДР и на БДИБР има даже случаи, при които табелите предупреждават и че се стреля без предупреждение дори. Надяваме се да са взети мерки по този проблем, за да не стресираме операторите на ВЕЦ при проверките и да предизвикаме от необоснован стрес определени действия от тяхна страна, които ще се нуждаят от реципрочни действия от наша страна. Така хидроенергетиката в страната би била поставена под угроза, а от гледна точка на енергийната сигурност това не бива да става...

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.


Virus-free. www.avast.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ