Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 31 юли 2017 г.

Доклад за ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБРВ изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР, на 29.07.2017г.

На първо място няма да скрием, че проверката бе тематична - свързана най-вече с престъпленията срещу природата, които се извършват от строителя на МВЕЦ Белица, на територията на БДЗБР.
По тази причина, този ВЕЦ също е качен на сайта за наблюдение, нищо че все още не работи. За него ни сигнализираха колеги риболовци от Благоевград, с молба да предприемем необходимите мерки. Защо искат това от нас, а не от БДЗБР, изобщо не ни е ясно.

И така, резултатите от проверката са както следва:

1. МВЕЦ Белица, на река Белишка, на територията на БДЗБР.
При строителството всичката изкопана скална маса и пръст е изхвърляна в реката! Включително до природна забележителност Казаните!

Навсякъде цари пълна анархия и МОСВ и БДЗБР не могат да въведат контрол.
След като е хванат в престъплението, строежът е спрян със заповед на общината. Два дена по-късно строителството продължавааа...
Гордият национално отговорен бизнес никой не може да му спре престъпленията!
НЕЩО ПОВЕЧЕ - координатите на водохващането не отговарят на данните, които ние имаме от разрешителното за водовземане.

По разрешително координатите са             42,039199 / 23,521063
Заснетите от нас координати на място са: 42,038697 / 23,522075
Освен ако разрешителното не е изменено в тази му част, имаме още едно нарушение.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт: http://dams.reki.bg/0357-dam/2017-07-29

Тук отбелязваме, че при несъвпадение на координатите имаме отлична реакция на МОСВ и РИОСВ София по случая с МВЕЦ Пребойница отпреди почти две години и се надяваме на същото по отношение на МВЕЦ Белица сега.


2. МВЕЦ Ленища, на река Белишка, на територията на БДЗБР.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
Водното количество, което се изпуска, е не повече от 30л/сек, при минимално - 150л/сек.
Под баража е направен бент от камъни с неизвестно предназначение.
Проводимостта на речното корито е нарушена.

След подробно изследване на рибния проход, се установява, че той не е наред.
Когато стане готова наредбата за рибните проходи, на всички ще е ясно защо.
Иначе ние поддържаме оценката си, че това водохващане е най-добре организираното в страната, а на рибния проход съвсем малко му трябва.

По разрешително този ВЕЦ трябва да осигурява води за напояване в периода юни-септември. В момента на посещението не осигурява нищо за напояване, защото изпусканата вода е много малко.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:


3. ВЕЦ Галабница, на река Вотръчка, на територията на БДЗБР.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
Изпускат се около 50 л/сек, което е близко до разрешителното от 70л/сек.
Рибният проход продължава да е много глупав.
Пред баража коритото на реката е задръстено и не е осигурена проводимостта му.
Водното количество в реката, дори и да беше 70л/сек, е крайно недостатъчно за оводняване на коритото. В този период ВЕЦ-ът не трябва да работи въобще.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

4. МВЕЦ Станкова река, на едноименната река, на територията на БДЗБР.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
Изпускат се точно 8 л/сек /измерено с десетлитрова кофа и секундомер/, което е тежко нарушение на закона за водите.
Рибният проход продължава да е много глупав и недостижим.
Водното количество в реката е крайно недостатъчно за оводняване на коритото. В този период ВЕЦ-ът не трябва да работи въобще.

Накрая на доклада за територията на БДЗБР изказваме разочарование, защото намираме значително отстъпление спрямо миналата година на МВЕЦ Ленища и ВЕЦ Галабница, да не говорим за престъплението на МВЕЦ Белица. Намираме и че в момента на споменатата територия цари пълна анархия. Само като се види натрупаният нов бент под водохващането на МВЕЦ Ленища, човек се пита - ами нали от БДЗБР ходиха да проверят нарушението на строежа на МВЕЦ Белишка. Толкова ли не можаха да проверят и Ленища и не видяха ли бента, да не говорим за изпусканото водно количество? А това водохващане се вижда от пътя, по който проверяващите от БДЗБР са минали!

5. Деривационен канал Яденица, на едноименната река, на територията на БДИБР.
Съвсем накратко Ви информираме, че всички водохващания в момента са отворени и не събират капка вода. Затова снимахме само водохващане №5 - за да покажем що за река е Юндолска. Тя в момента тече с не повече от 15 л/сек, а все още не е настанало истинско маловодие. Разгледайте я добре на клипа, качен на сайта, и си представете чутовния й принос за спасяването на ЗЗ Яденица, въпреки че е замърсена. 
Според докладите по ОВОС/ОСВ за язовира, тази река е резервоар за биоразнообразие и прочее уникални глупости! Това въобще не е река.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

Накрая на този доклад Ви информираме за още две много важни неща.
На първо място установихме, че декларацията на МОСВ пред Капитал относно възобновената работа на работната група по Наредбата за рибните проходи съдържа неистина. Проверихме с всички членове на РГ, включително и в МЗХ, и никой не знае за такова нещо.
Това наблюдение ни навежда на мисълта да помолим, при попълване на таблиците и предоставяне на останалите отговори на ГД Околна среда на ЕК по пилотната процедура, да се придържате по-близо до истината, за да не изпадаме в неудобната ситуация да Ви опровергаваме.

На второ място извършихме проверка и на водохващанията на Ръжавица до язовир Белмекен на територията на БДЗБР. За огромна изненада установихме, че в реката се изпуска доста прилично количество Вода. Самият язовир Белмекен също е пълен догоре.
След кратко разследване между рейнджърите на НП Рила, те споделиха, че от почти цяла година реката тече. Малко след нашето посещение от миналата година, когато ние поехме ангажимент, че реките ще тръгнат някой щастлив ден, и чудото се е случило!
Поздравяваме МОСВ и БДЗБР за това и ги даваме за пример на останалите дирекции.
Все пак, изхождайки от опита си, че всяко постижение го следва неминуемо отстъпление, и доколкото не сме видели останалите водохващания на каналите към язовир Белмекен, засега ще се въздържим от прояви на ентусиазъм, обаче тенденцията е много добра! Тази година обещаваме да направим цялостна проверка и да Ви информираме.
Също така се надяваме подобно нещо да се случи и по Благоевградска Бистрица - на водоващанията Картала и Кривия олук.
Относно МВЕЦ Белица предстои да правим още справки с действащата нормативна уредба и да Ви информираме. Във всеки случай никой не чистеше коритото и бреговете на реката в момента на посещението... 

На най-последно място, отново молим, да се откажете от язовир Яденица завинаги. В противен случай ни предстои тежка борба, от която всички ще понесат загуби, но победата ще бъде за нас безусловно.
Иначе не настояваме по този доклад да се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото все още почти нищо не е наред.

Благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ