Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 6 декември 2016 г.

Протокол от обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка на Плана за управление на речните басейни и приложенията към него, Доклад на оценка за съвместимост и проекта на ПУРБ в Дунавски районНяма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ