Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 28 декември 2016 г.

Поздрав

Сдружение Балканка има удоволствието да Ви поздрави с Честита Коледа и Весела Нова Година!
Пожелаваме Ви също така - много повече успехи в преследване на общата ни цел - опазването на природата, реките и техните обитатели.

На трето място изказваме благодарност, че сте помогнали да бъде изтеглено предложението за промяна на чл.118ж от Закона за Водите.

На четвърто място Ви поздравяваме с приемането на новите ПУРБ. Както сами знаете, те не ни харесват, защото са много по-либерални от предишните, което ще ни наложи да предприемем определени действия. Но, от друга страна, изказваме благодарност на БДДР, че приеха мерки за спасяването на Ерма и Трън. Те не са 100% незаобиколими, но са сериозно препятствие за преодоляване, за което им благодарим, съзнавайки ясно, че предложените от нас мерки можеха да паднат в съда при обжалване на ПУРБ.

На пето място, във връзка с мисията на сдружение Балканка за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че от отдел D.3. на Дирекция Околна среда на ЕК влязоха във връзка с нас, с молба за становище относно  една тяхна неосъществима идея - да се развива още хидроенергетика в зоните по Натура 2000 у нас. Сами разбирате, че това е невъзможно. Доколкото и МОСВ е участвало под една или друга форма в предишните кръгове на консултации, предоставяме Позиция на сдружението, с която молим, да се запознаете. Надяваме се поне една част от изложените от нас проблеми, които правят идеята невъзможна, да бъдат потвърдени от МОСВ, преди взимане на окончателни решения по въпроса от Дирекция Околна среда.

Не е нещо фатално, дори да си приемат Ръководството за добра практика, защото у нас ще могат да се приложат само някои от добрите решения, без да се следва идеята за увеличаване на ВЕЦ-овете в Натура 2000.

Позицията можете да свалите от следния линк:

Накрая, като Ви поздравяваме отново, предлагаме да разгледате прикачените снимки, които са специален поздрав за Вас за Новата Година. Имаме и специално послание в следващите два клипа:
Надяваме се от тях да разберете какво се мъчиме да спасяваме.

Всяка от снимките е от място, на което ще има ВЕЦ, ако не ги спрете. В този смисъл, предлагаме на МОСВ - във фоайето да организираме съвместна изложба. Имаме стотици такива снимки. Ако не спрете ВЕЦ-овете, което сме сигурни, че ще направите - после ще снимаме същите места сухи като барут, и ще изложим и тези снимки, под оригиналните, в прослава на енергийния баланс на страната..

Намираме идеята за много добра и се надяваме да я приемете.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдеействието.
Весела Нова Година 
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ