Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 20 декември 2016 г.

Относно Водохващане №12-каскада"Баташки водносилов път"

Здравейте,

 

Разгледах протокола изпратен ми с писмо с ваш Изх.№ РД-09-233 от 12.12.2016г. (самият протокол е от дата 01.12.2016г.). Това са две седмици след подаден сигнал.

 

Радвам се, че е било увеличено водното количество, което трябва да постъпва в реката, но както знаем, това не означава, че съответства на разрешителното, защото не можем да го измерим. Както и вашите експерти правилно са констатирали (визуално), изпусканото количество вода е нищожно. 

 

!!! Моля да ни изпратите данни за количеството по разрешително, което трябва да се изпуска в реката, за да попълним информацията на сайта ни.

 

Докладът, който Ви изпратих се отнася за 3-тото ни посещение на въпросното водохващане. Както ще се убедите от линка http://dams.reki.bg/0483-dam/0483-dam, при всички наши посещения се установява почти нищожно количество вода след водохващането. Това е системно нарушаване на множество членове в Закона за водите. В протокола и дума не става за нарушението по ЗРА за липсата на какъвто и да било рибен проход. И всичко това в ЗЗ по Натура 2000.

Въпреки обледяването, вие сте констатирали това, което и ние, че вода в реката почти няма. При нашето посещение водния стълб преди водохващането беше 18см(почти двойно на констатираното от вас), след дъждове в района, а в реката отдолу отново вода нямаше.

 

И при всичко, единственото, което е последвало е предписание да се пусне малко повече вода в реката, без да можем да го измерим. Доста е несериозно. Нещо не разбирам: в едни случаи не ги хващате в нарушения, при положение, че ние го правим всеки път; в други случаи ги хващате и налагате смешни глоби, а в трети ... дори нищо съществено не следва. Така никога няма да се постигнат целите заложени в ПУРБ и най-вече реките си заминават една след друга, това е тъжното.

 

Моля Ви, ако няма да правите нищо градивно, поне не използвайте парите от нашите данъци, за да констатирате неща, които сме Ви показали (пак с наши средства) и които си знаем (не случайно за голяма част от посещенията, спряхме да искаме и проверки). Но също така най-вече Ви моля, свършете си работата, след като сте ги хванали. НЕК трябва да бъдат третирани като най-обикновено стопанско дружество, а Вие налагате двоен стандарт, което не води до нищо хубаво. Това ги кара да се чувстват неприкосновени и недосегаеми (а това дори е само едно от всичките им водохващания).

 

Законите трябва да Важат за всички !

 

Поздрави и хубав ден!

инж. ……………….,

 

чл. на УС на Сдружение "Балканка"

 

--

  

--

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ