Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 20 декември 2016 г.

Нарушенията на ВЕЦ Мусомище

Ето един интересн пример от WWF:

„НИК - ЕНЕРЖИ – 87“ е собственост на бившия шеф на НЕК – Красимир Първанов. Фирмата има проект за ВЕЦ на река Мусомишка, приток на река Места, попадаща в защитена зона „Среден Пирин – Алиботуш“.  Според местни медии, против проекта за ВЕЦ, който ще пресуши над три километра от реката, оставяйки в нея абсурдните 11 литра вода (колкото съдържат някои от тубите с минерална вода, които се продават в магазините!!!), има създаден местен инициативен комитет в с. Мусомище, община Гоце Делчев.  Историята на допускането на този ВЕЦ е скандална:
 
 
Със свое решение №ПО-01-139/27.08.2015г директорката на Басейнова Дирекция Благоевград – Вангелия Иванова отхвърля искането на Първанов да му се издаде разрешително за водовземане.  Въпреки че фирмата има старо подобно разрешително, тя е пропуснала срока на завършване на строителство и срока за подаване на заявление за подновяване на разрешителното. 
 
Заради изтичането на срокове искането за издаване на разрешително е трябвало да бъде процедирано като ново инвестиционно намерение, за което Басейнова дирекция Благоевград е получила и съответните указания от МОСВ с писмо с №РР-01-139/06.08.2015г.  Въпреки този отказ, пет месеца по-късно фирмата на Първанов подава ново заявление на 13.11.2015г., което по незнайни причини е удовлетворено през април 2016г., въпреки подадените възражения от страна на Сдружение за дива природа Балкани и WWF България. 

Най-интересното е, че в отказите си да разгледа жалбите, директората Вангелия твърди, че ВЕЦът е действащ и има действащо разрешително.  Реалността обаче е съвсем друга - когато сдруженията подават своите жалби, ВЕЦът е без разрешително

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ