Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 2 юли 2016 г.

Доклад ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДДР на 01.07.2016г.  

 Докладът е юбилеен, във връзка с изтичането на една пълна година от първия доклад, който изпратихме и до МОСВ. Надяваме се и че е доста интересен.

 Преди основния доклад, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че докладът е изпратен и до НЕК, и до Асоциация Хидроенергия, доколкото са заснети техни обекти, някои от които, освен че нарушават законодателството и прредставляват престъпление срещу природата, са и в много лошо, предаварийно техническо състояние.

 

Освен това, в поречието на Дългоделска Огоста станахме свидетели на чисто нов нефункционален рибен проход, който е вреден, поради което изпращаме доклада до всички БД.

 

Но, преди всичко останало, се налага да коментираме два други проблема:

 

Първо - ВЕЦ на изпускателя на язовир Пчелина до с.Лобош.

Ако знаете какви отложения има по дъното на този язовир - никога нямаше да дадете разрешение да се източва за ВЕЦ. Всяко по-сериозно спадане на нивото ще води до умиране на тонове риба. Имайки предвид, че водата се черпи от дълбокото и после се изхвърля в реката, само можем да се тревожим какво е останало в самата река.

По-важното - научиме от телевизиите, че БДЗБР ще преразглеждала условията на разрешителното, въпреки че няма такива мерки в ПУРБ. Предлагаме да преразгледат и количествените параметри за тези ВЕЦ, за които има мерки в ПУРБ. Предлагаме също така, понеже те не го правят - висшестоящият орган да ги накара.

 

Второ - инвестиционно намерение за „осигуряване на водна площ от язовир „Студен кладенец" за летателна площадка" с възложител „АРПЕЗОС БУС" ООД

Необходимостта от това инвестиционно предложение била доказана от:

- Наличие на собствен самолет-хидроплан

- Нагласа за извършване на летателна дейност

И БДИБР установила, че ИП е съвместимо с ПУРБ, а РИОСВ Хасково открила процедура за преценка необходимостта от ОВОС/ОС?

 

Ами ако човекът имаше танк и нагласа да си гърми наляво-надясно?

Разрешите ли тази площадка, очаквайте следващата мания и безконтролно раздаване на водните площи.

Ето защо - възразяваме срущу това и срещу всички подобни ИП. Основанието е, че водните площи са на всички и няма никакви ползи от такива ИП. Рибите там имат размножителни периоди, хората ловят риба с лодки, други карат скутери и тем подобни и не раздавайте язовирите на пет човека! БДЗП ще Ви кажат какви птици има в района и местните риболовци също са информирани и ще протестират - да не стане като с язовир Пчелина, да се чудите после какво да правите.

 

Да не говорим какво и защо ще се пренася в тия хидроплани без конрол от държавата. Надяваме се някой да се сети за трафик на наркотици, хора, тероризъм и т.н. напоследък.

 

Ето защо - предлагаме и мярка в новите ПУРБ - забрана за използване на водни площи на вътрешните водни обекти за летателни средства.

 

 

И сега - докладът:

 

1. 01.07.2016г. - каскада Петрохан.

 

Посещението е при нормално ниво на реките за сезона.

Първо посетихме частта от канал Сребърна-Гински, който стига до водохващането Боище на река Нишава.

Първите две-три водохващания на почти невидимите ручеи в района пускаха по няколко капки вода, останалите бяха сухи като барут.

 

Самото водохващане Боище не пускаше абсолютно нищо. За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0211-dam/2016-07-01

 

После посетихме река Бързия непосредствено под изравнител Бързия. В реката не течеше почти нищо. По-лошото е, че установихме състоянието на тръбопровода към ВЕЦ Клисура, което е предаварийно. Защитната обмазка е изпопадала, бетоновото покритие се е обрушило и е корозирала армировката.

Забелязват се даже калциеви сталактити по пукнатините в останалата част.

В качеството си на експерти по конструктивни проблеми в областта на стоманобетонните конструкции, Ви информираме, че тръбата може да се компрометира всеки момент и да остави язовир Среченска бара без приток на вода.

По-лошото е, че и каскадата ще спре да работи, което ще нанесе непоправима щета на енергийната сигурност на страната.

 

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0129-dam/2016-07-01

 

Разбира се, никъде няма рибни проходи, но това няма значение, защото реките са мъртви под водохващанията и в тях няма никакви оцелели хидробионти, които биха могли да мигрират.

 

 

2. Поречие на река Лом

 

01.07.2016г. - ВЕЦ Фалковец.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

Няма промяна от предходната проверка - изпуска се вода, но не ни  е известно колко е тя по разрешителното, и няма рибен проход. Баражът продължава да е надстроен.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0304-dam/2016-07-01

 

01.07.2016г. - ВЕЦ Мега - 1.

На тази ВЕЦ сменихме оценката на сайта от положителна, в отрицателна. Причината е много проста - рибният проход продължава да е непреодолим. По-лошото е, че, както и миналата година, във вира под бента се събира риба, която е обект на бракониерски улов със забранени мрежести уреди - предимно парашути. Виновен за тази работа е операторът, който не е осигурил възможност за миграция на рибите и другите водни организми.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0175-dam/2016-07-01

 

...на последната снимка се вижда бракониер, който осъществява незаконен улов на риба с парашут.

 

 

01.07.2016г. - ВЕЦ Китка.

Водовземането на река Лом не изпускаше капка вода. Няма рибен проход.

Този път, от някакво разпределително съоръжение в близост до водовземането - там където идват водите от река Лева - се изпускаше нищожно количество вода.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0127-dam/2016-07-01

 

01.07.2016г. - ВЕЦ Флеш.

През рибния проход преминават не повече от десетина литра в секунда, при минимално водно количество - 50л/сек. Тия 50л/сек от разрешителното също са неверни - реката е по-голяма от средномногогодишно 500л/сек към точката на водовземането.

Рибният проход е глупав и непреодолим.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0305-dam/2016-07-01

 

ВАЖНО:

Обръщаме внимание на МОСВ, че между долната вада на ВЕЦ Флеш и водохващането на ВЕЦ Китка на река Лом има не повече от 70-80 метра. Можете да се убедите, като включите в режим "сателит" картата на нашия сайт и видите водовземането на ВЕЦ Китка - малката сграда в близост е сградата с турбината на ВЕЦ Флеш.

 

В този случай те образуват каскада, за която водовземането не се разрешава, съгласно ЗВ. Ето защо, молим, да се предприемат необходимите стъпки за спазване на закона.

 

01.07.2016г. - МВЕЦ Бързи вир.

Както и миналата година - водохващанията на река Бърза и на река Покълска не изпускат капка вода.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0037-dam/2016-07-01

 

ВАЖНО:

Обръщаме внимание на МОСВ, че между долната вада на МВЕЦ Бързи вир и водохващането на бъдещия ВЕЦ Ерт 3 на река Лом няма никакво разстояние. Това значи, че и те ще са каскадно свързани. Последният клип показва сградоцентралата на МВЕЦ Бързи вир и водовземането на ВЕЦ Ерт-3, едно до друго.

 

Ето защо предлагаме водохващанията да се закрият и да се спре дейността на тези ВЕЦ, за да се спази законът. Напомняме, че водовземането при каскадно изграждане е забранено, което значи, че е забранено използването на енергията на водата според ЗВ.

 

 

3. Поречие на река Дългоделска Огоста

 

01.07.2016г. - МВЕЦ Милина на едноименната река.

Както и миналата година - водохващането не изпуска капка вода. На около двеста метра под Защитена Местност Копрен, в сърцето на ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0181-dam/2016-07-01

 

01.07.2016г. - ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста.

Ситуацията с тинята от миналата година е непроменена. Напомняме, че в определеното минимално водно количество има брутална грешка. На мястото на водовземането Дългоделска Огоста е събрала всичките си притоци и не може да е определено само 90л/сек. Само ако беше Копиловска Огоста /Лопушница/ щяха да са поне толкова. Във всеки случай изпусканото водно количество отговаря на разрешителното, но самото разрешително е в нарушение на закона.

Каналът към ВЕЦ-а е ремонтиран.

Обаче има и чисто нов рибен проход!

Поздравяваме собственика и БДДР за усилията. Жалко, че са неуспешни и даже са вредни.

Поначало ние направихме обход на района, понеже преди една седмица ни информираха местни хора за умрели риби около новия проход. Надявахме се да снимаме някоя, въпреки че непрекъснато ги изяждат птиците.

И така - грешката е вярна. Първият клип показва един умрял клен, който не е успял да стигне до водата обратно, след като е паднал от рибния проход.

Прекалено висока скорост на водата в прохода, турболенция в басейните, която дезориентира рибите и те падат на бетона извън прохода.

Изборът на местоположение очевидно е добър, защото ги привлича дори извън периода на размножителна миграция, за съжаление. С други думи - парите са изхарчени напразно и ще трябва да се харчат отново за нов рибен проход.

Ще го следим най-внимателно през периода на миграция догодина, защото тогава се очаква най-голяма вреда.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0202-dam/2016-07-01

 

Обръщаме внимание на БДДР - миналата година ги помолихме да ни предоставят данни и координати за ВЕЦ Сини вир. Понеже не го направиха - очевидно не ги знаят. На картата на нашия сайт вече са оправени и могат да си ги вземат оттам.

 

 

Накрая се налага да направим една равносметка. В продължение на една цяла година показваме на всички Вас непрекъснати нарушения на законодателството, които представляват престъпления срещу природата и срещу хората. Вие сте призвани и Ви се плаща за да пазите природата в съответствие със законите, надяваме се, че знаете.

Изразяваме възхищение от демонстрираната непоклатимост на всички отговорни лица, които сме запознали със ситуацията. Въпреки това отново ще предложим следните стъпки за излизане от положението:

 

1. Мораториум върху строителство на нови ВЕЦ.

2. Цялостна оценка на въздействието на съществуващите ВЕЦ от хидробиологична, хидротехническа и хидрологична гледна точка. Анализ на ползите и вредите.

3. Преразглеждане на всички разрешителни и решения за ВЕЦ на РИОСВ, МОСВ и БД, защото, както много добре знаете - почти всичките са незаконни.

4. Закриване на всички ВЕЦ, които са хванати от проверки на БД/а не от наши сигнали/, че не изпускат капка вода.

5. За всички останали, които са били хванати в нарушение на минималните водни количества - прекратяване на преференциалните цени за изкупуване. Тези цени са им дадени заради фалшивите ползи за природата, а не заради вредите, които нанасят!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ