Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 10 юли 2016 г.

Доклад водохващане ВЕЦ Милина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетенo водохващане за ВЕЦ "Милина", разположен на територията на БДУВДР. Резултатите са както следва:

 

Водохващане на река Милина, ВЕЦ "Милина"

 

Проверката е направена при относително ниско ниво на водата. Изпусканото количество вода на практика е почти 0. Има изграден рибен проход, който обаче умишлено е запушен, както може да се убедите от приложените по-долу снимки ... не че има какво да мигрира през него поради експлоатацията на тази ВЕЦ.

 

Снимките са ни изпратени от колеги, посетили реката през втората половина на юни 2016г.

 

Координатите на водовземането са:

 

N43.326638, E022.865194

 

ВАЖНО:  Това водохващане попада в защитена зона от мрежата Натура 2000: 

 

ЗЗ „Западна стара планина и предбалкан" BG0001040 - по Директивата за опазване на хабитати

ЗЗ „Западна стара планина и предбалкан" BG0001040 - по Директивата за опазване на птиците

 

ВАЖНО:  Водохващане е изградено в непосредствена близост до защитена територия ЗМ "Копрен-Равно буче-Деяница-Калиманица", обявена със Заповед №3751/30.11.1973г на МГОПС.

 

През 2015г. това водохващане е било посетено и както може да се убедите от линка по-долу, тогава положението не е било по-различно - поредното престъпления в защитена зона.

 

http://dams.reki.bg/0181-dam/2015-08-01

 

Тази централа показва трайно систематично нарушаване на ЗВ, ЗРА и др.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

 

--

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ