Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 юни 2016 г.

Доклад - хидроенергетика в поречията на Рилска река и Благоевградска Бистрица.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 24.06.2016г.  

 

Преди основния доклад, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, сме длъжни да изкажем официална благодарност по повод възобновяване дейността на работната група за Наредбата за рибните проходи, която беше нещо позамряла до степен да забравим какви бяха основните спорни въпроси.

 

Информираме Ви, че по техни покани вече сме провеждали официални срещи с ръководството на Асоциация Хидроенергия и с ръководството на ХЕК Горна Арда, където имаше представители и на НЕК. На тези срещи ние ги осведомихме за бъдещата Наредба за рибните проходи и те проявиха интерес към нея. Ето защо, намираме за уместно техни представители да участват като наблюдатели в работата на работната група. От Асоциация Хидроенергия има и заявено желание за участие, а от НЕК засега няма официално, но ние се надяваме и представители на НЕК да бъдат поканени. Те ще бъдат засегнати най-много, тъй като престъпленията им срешу природата не могат да продължават вечно и те някой ден ще трябва да започнат да спазват законодателството. Необходимостта възниква и от факта, че Наредбата би трябвало да мине на междуведомствано съгласуване. По този въпрос ще изпратим специално писмо до МОСВ и до МЗХ, а тук само изразяваме благодарност за подновяване на дейността.

 

Поречие на река Благоевградска Бистрица.

 

1. 24.06.2016г.  - река Благоевградска Бистрица - МВЕЦ Бистрица А.

 

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона, като снеготопенето в Рила почти е приключило. Водохващането не отнема вода от реката. Рибният проход продължава да е непреодолим за рибите и другите водни организми. За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0456-dam/2016-06-24

 

Поздравяваме собственика и БДЗБР, защото при поне четвърта проверка МВЕЦ Бистрица А не отнема вода, освен при пълноводие, но оценката ни за тази ВЕЦ продължава да бъде, че тя е незаконна, доколкото е изградена на екоогичните води на други ВЕЦ, т.е. - тя представлява ВЕЦ във ВЕЦ-овете.

 

2. 24.06.2016г.  - река Благоевградска Бистрица - Каскада Благоевградска Бистрица - водохващане Картала.

При нормално ниво на реката за сезона водохващане Картала изпуска през рибния проход не повече от 15 литра в секунда, а под единия савак - още 5-6 л/сек. А все още не е настъпило маловодието...

Рибният роход продължава да е недостъпен и непреодолим за рибите и другите водни организми, в нарушение на ЗРА. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2016-06-24-1

 

Молим, да обърнете изключително внимание на третия клип. Той покава част от поне двайсет риби, които са били задържани в задбаражното езеро, при опита си да мигрират надолу. Ето защо е важно да се осигурява възможност за миграция в двете посоки. В случая обаче е по-добре, че са задържани, защото надолу те нямаше да оцелеят, поради липсата на вода - както снимахме ресата напълно пресъхнала миналата година..

Надяваме се да проявите разбиране и даже - милост, защото това водохващане, както и следващото - Кривия олук, се намират на територията на НП Рила, а Картала е на не повече от 200 метра от биосферен резерват Парангалица.

 

3. 24.06.2016г.  - същата каскада - водохващания Кривия олук и Славова река

Кривия олук не изпуска капка вода и реката е суха като барут. Водохващането на Славова изпуска около четири литра в секунда. Миграцията е невъзможна, но това няма значение, тъй като реките под водохващанията са мъртви. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2016-06-24-2

 

ВАЖНО:

Минималното екологично водно количество трябва да се осигурява съгласно ЗВ, независимо от целите на водовземането. Дори ако водовземането е за питейни нужди. В случая, ако разгледате внимателно последния клип, ще видите тръбата, която изхвърля вода под последния ВЕЦ на каскадата, докато градът черпи малко вода. А в същото време, реките горе са сухи след водовхващанията...

След един от предходните наши сигнали, БДЗБР любезно ни уведоми, че Картала и Кривия Олук са изпускали екологичния минимум при тяхна ппроверка. Ето защо, молим, БДЗБР да ни уведоми колко точно са тези количества за трите реки - Бл.Бистрица, Кривия олук и Славова, след водохващавнията за каскадата и как са били измерени те при проверката.

 

За да приключим с река Благоевградска Бистрица, Ви уведомяваме, че проверка на МВЕЦ Славова не направихме, въпреки че работеше. Причината е същата като при МВЕЦ Бистрица А. Изградено над водохващането на каскадата Бл.Бистрица, водохващането за МВЕЦ Славова е незаконно.

 

А на всичкото отгоре, река Благоевградска Бистрица е хваната на кота около 2000 метра за язовир Белмекен. Някой ден ще снимаме и това водовземане, което е на НЕК...

 

 

Поречие на река Рилска река.

 

4. 24.06.2016г.  - река Рилска - Каскада Рила.

 

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

На река Калин водохващането изпуска достатъчно вода през рибния проход. Относно смисъла на това водовземане, считаме, че то трябва да се закрие. Причината е, че реката е хваната на кота около 2400 метра в язовир Малък Калин, пак заради каскадата.
 
На Рилска водохващането изпуска не повече от 200л/сек, а там реката е огромна. Минималното водно количество трябва да е не по-малко от 1500л/сек.
Няма рибен проход

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0484-dam/2016-06-24
 
По повод водното количество обръщаме внимание на БДЗБР, че отново, като за Петровска река, имат мерки в ПУРБ 2010-2015 административни мерки за поддържане на мин. екологичен отток - преразглеждане на количествените параметри на издадените разрешителни за водовземане
 
Ако показаното на клиповете водно количество отговаря на разрешителното - там има грешка. Молим БДЗБР да ни уведоми кога ще я преразгледа.
 
Пропуснали сме водохващането на Джамдере, за което се извиняваме.. Следващия път ще го снимаме. Отново молим БДЗБР да ни предостави информация за минималните водни количества на всички водовземания на каскадата, и какви са основанията за определянето им.

 

 

5. 24.06.2016г.  - река Илийна - Каскада Белмекен - Сестримо.

При посещението снимахме водохващането на основната река - Илийна. То не изпускаше капка вода. Не сме сигурни, но изглежда при това водохващане пристига и водата от канал Илийна - Дясна. Ако БДЗБР бъдат така любезни да приемат поканата ни от предходния доклад - да направим съвместна проверка на всички водовземания на НЕК за да ги глобят, ще я приемем с радост.

 

Снимахме и тунела на деривция Илийна - Лява. Той докарва водата от всички леви притоци на Илийна. В момента на посещението водата не отиваше към голямото съоръжение на Илийна, а се изпускаше по една урва към коритото на реката. Като действие - не намираме смисъл да се обезводняват притоците, за да се пуска същата вода на друго място. Тези води би следвало да поддържат живота в сърцето на НП Рила, а не да се концентрират на едно място. Но все пак, НЕК да пусне капка вода, отново е малка победа за всички нас.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0485-dam/2016-06-24

 

При всички положения, отново молим, БДЗБР да ни предостави информация за условията и режимите на НЕК за ползване на водите от всички притоци на Илийна и на самата нея през лятото, доколкото сме чували, че има някакви ограничения.

 

ВАЖНО:

По повод бъдещето на МВЕЦ Илийна - ако разгледате внимателно първия клип, той показва реката там, където щеше да бъде МВЕЦ Илийна /изборът на глаголно бъдеще време в миналото не е случаен/. До около две седмици очакваме отговор от ЕБВР относно финансирането, за който ще Ви информираме веднага след като го получим. Искрено се надяваме и МОСВ да вземе правилното решение.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ