Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 21 юли 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" Пловдив от нед 17.7.2016 19:10

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 16.07.2016г.  

 

Преди основния доклад, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че докладът е изпратен и до НЕК, и до Асоциация Хидроенергия, доколкото в част от случаите са заснети техни обекти, които нарушават законодателството и представляват престъпление срещу природата и срещу хората.

 

На бетоновата стена на източния бряг на ВЕЦ Стара река 1, установихме надпис "Стреля се на месо", като коментар ще направим при точката за този ВЕЦ, но това е причината да изпратим доклада до всички БД, понеже той съдържа важно послание по въпроса.

 

И така - докладът:

 

1. Крива река над Сестримо -  ВЕЦ Момина Клисура

Водата от това водохващане не сме сигурни, че се използва от ВЕЦ-а. По-вероятно е да се влива в канала под ВЕЦ-а към бент Лесичово.

Посещението е при пълноводие, след проливни дъждове в района.

Миналата седмица Ви изпратихме доклад, а сега направихме проверка с надеждата да установим подобрение, но добре че беше валял дъжд, защото пак открадва почти всичката вода.

 

Станахме свидетели на много тъжна гледка - природата, попаднала в капана на НЕК, се бори безуспешно да се спаси.

Рибите се опитват да мигрират  през целия ден - снимахме ги на отиване- сутринта и на връщане - вечерта. Миналата седмица водохващането не пускаше капка вода и рибите бяха в една локва, която се очакваше да пресъхне в най-скоро време.

Единствената полза от посещението е, че сега ще можем да покажем на членовете на работната група за рибните проходи - какви са възможностите на речните пъстърви да прескачат препятствия, защото някои хора не знаеха, но не ни вярваха, въпреки че не знаят.

Вижда се, че баражът е надстрояван, иначе част от по-едричките риби щяха да го прескачат..За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0487-dam/2016-07-16

 

Специално за този бараж молим, БДИБР да направи проверка и да глоби НЕК, а после министърът на ОСВ да прекрати дейността на НЕК, в съответствие с указанията на чл.199 и чл.199а от ЗВ, заради доказано увреждане на природата. Освен това - според нас държавните фирми трябва да дават пример за спазване на законодателството, а не да е точно обратното.

 

 

2. Река Ели дере - ВЕЦ Ляхово

 

Посещението е при пълноводие, след проливни дъждове.

Изпусканото водното количество е повече от минималното.

Рибният проход е непреодолим, затлачен, задръстен, блокиран и т.н.

В горния му край има допълнителен нов метален профил за да се повдигне нивото на преливане. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0165-dam/2016-07-16

 

Ще го снимаме пак при маловодие и ще докладваме резултатите.

 

 

3. Стара река при Пещера - ВЕЦ Стара река 1

 

Посещението е при пълноводие, след проливни дъждове.

Изпусканото водно количество е достатъчно.

Рибният проход е недостижим, затлачен, блокиран и т.н.

През него не минава вода.

Водохващането си има охрана. На бетоновата стена на източния бряг пише, че се стреля на месо. В кои случаи от живота се стреля - не е ясно.

По чие месо се стреля, също не е ясно.

Щи ги питаме някой ден, ако не ги питат от Басейновата дирекция

или ако не изтрият заплахата.

Обръщаме внимание на всички БД - това не е единственият ВЕЦ в страната с подобна заплаха! Молим, бъдете много внимателни, когато извършвате проверки и си носете защитни жилетки.

Другият ВЕЦ, на който сме се  сблъсквали с подобна заплаха засега, е ВЕЦ Пеев, на територията на БДДР, но сигурно има още.

 

Що се отнася до нас, при конкретното посещение леко заобиколихме охраната, за да не ги травматизираме и да не трябва да отвърнем на огъня и да превземем ВЕЦ-а, ако вземат да стрелят по нас от страх. Поради това снимките и клиповете не са от най-подходящия ракурс, но мирът беше запазен, а това е важна цел на фона на международните събития напоследък.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0275-dam/2016-07-16

 

Накрая на доклада за тази ВЕЦ, трябва да споделим, че водата на Стара река и всичките й притоци над Пещера е открадната от НЕК почти изцяло за последното стъпало на Баташкия водносилов път - ВЕЦ Алеко, и защо е разрешен още един ВЕЦ е абсолютно необяснимо.

 

 

 

4. Река Въча - ВЕЦ Лозята. Собственост на Брестиом АД, част на Юнион груп и оттам - вероятно  член на нашите приятели от асоциация Хидроенергия.

Това е най-престъпният ВЕЦ у нас, с конкуренция само от НЕК. Те са свързани, доколкото водата в изравнителя и канала към ВЕЦ Лозята се осигурява от НЕК.

При посещението снимахме стената на язовир Кричим, под която не се изпуска капка вода. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0493-dam/2016-07-16

 

 Местните хора ни се оплакаха, че във високите квартали на гр.Кричим пак има проблеми с питейната вода, но кметът нещо не смеел да се оплаче вече.

Причината е, че кладенците не осигурявали достатъчно вода, след пресушаването в началото на тази година. Районът  е карстов и, както местните хора се изразиха - дамарът на водата изчезна.

Ето защо отново припомняме на МОСВ, че същото щеше да се случи на Пребойница, с водата на Лакатник, ако не бяха взели подходящите мерки, за което имахме възможността да ги предупредим навреме и за което ги поздравяваме. Молим, от МОСВ да ни информират по случая с ВЕЦ Пребойница - докъде стигна делото? Молим, също така, да ни поканят като наблюдатели на заседанията на съда, когато има разглеждане на делото, с цел да оказваме правна помощ на МОСВ, за да се гарантира, че е осигурена най-добрата защита, и заедно да спечелим делото.  С други думи - да не стане както с ВЕЦ-а на Каменишките водопади.

 

Надяваме се от МОСВ да вземат мерки и в случая с ппитейната вода на град Кричим.

 

5. Чуруковско дере и Лявовска река - МВЕЦ Чурековска над Михалково

 

Посещението е след дъждове във водосбора на Чуруковска, защото водата е мътна. И двете водохващания не изпускат капка вода.

 

На Чуруковска наблюдавахме ново чудо на хидротехническата мисъл у нас - бетоновият праг на рибния проход е с десетина сантиметра над нивото на водоотвеждащите решетки.  Как този принос в науката е бил оценен от БДИБР като съвместим с целите за осигуряване на минималното водно количество, не е ясно. Надяваме са да получим отговор от БДИБР.

Задбаражното езеро е задръстено с тиня и изпуска голямо количество метан. Надяваме се, знаете, че метанът е 25 пъти по-вреден от въглеродния двуокис по отношение на глобалното затопляне.

 

На Лявовска - рибният проход е запушен в горния край, което е конвенционално хидротехническо решение у нас.

И в двата случая няма значение, че през проходите не минава вода, защото в реките няма следа от живот.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0337-dam/2016-07-16

 

 

6. Река Гашня - ВЕЦ Гашня 2003

Тази ВЕЦ е финансирана по програмата на ЕС за развитие на

селските райони - мярка 312, за което благодарим на Европейския съюз!

Сигурни сме, че ще изпитат заслужена гордост, след като ги информираме.

Участъкът от реката попада в защитена зона по Натура 2000 - ЗЗ „Родопи - Западни" BG0001030

 

Под водохващането не се изпуска капка вода. Рибният проход е просто глупав, но нищо повече, което е нормално явление.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0059-dam/2016-07-16

 

 

7. Река Въча - ВЕЦ Кадиево

 

Участъкът от реката попада в защитена зона по Натура 2000 - Река Въча-Тракия BG0000424

Поредното чудо на хидротехническата мисъл у нас.

Рибният проход е брутален. Скоростта на водата на входа му е нищожна в сравнение със скоростта на водата при излаза на преработените води, въпреки че проходът е много стръмен.

Няма начин риби да открият рибния проход, но и да го открият случайно,

коефициентът им на интелигентност трябва да е над 200, за да го минат този лабиринт.

 

Минималното водно количество е неизвестно, но през рибния проход преминават не повече от 30-40 л/сек.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0119-dam/2016-07-16

 

Изразяваме учудване, че БДИБР отбеляза Световния ден на миграцията ни риби точно на този ВЕЦ, защото той е един от лошите примери. Е, има и много по-лоши, разбира се.

Обръщаме внимание на всички БД, че, ако искат да покажат на други хора добър бараж, с отлично решение за проблема с миграцията на рибите и другите водни организми - у нас има само един - ВЕЦ Ленища на Белишката река над Белица, на територията на БДЗБР. Молим, показвайте само него, за да не се излагаме. Разбира се - не им показвайте канала под водохващането, защото ще се изложим отново.

 

Накрая на този доклад, молим, да се извърши проверка само на водохващането на Крива река и НЕК да си понесе съответните санкции по закона. На осталите ВЕЦ е безмислено, освен на Чурековска  може би - за да се предпише леко поизчукване на бетона на входа на рибния проход, но това може да стане и по телефона. Дано собственикът да се съгласи, но няма особено значение, защото, както казахме - реката под водохващането е мъртва.

 

Благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ