Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 2 февруари 2016 г.

ПСОВ Душанци и ПСОВ Копривщица

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, както и с мисията на Сдружението за повишаване информираността на държавните органи относно опазването на реките, речните и крайречни екосистеми, представяме доклад за посетени и проверени обекти, които не са ВЕЦ, но имат отношение по гореспоменатите проблеми.

 

По-конкретно става дума за новата канализационна мрежа на село Душанци, Пирдопско, заедно с нейната чисто нова пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/.

 

            Както вероятно много от Вас знаят, вчера, 01.02.2016г. беше открит пъстървовият риболов, във връзка с изтичане на срока на забраната в размножителния период на зимно размножаващи се риби, определена от ЗРА. Във връзка с това дългоочаквано събитие, посетихме река Тополница под с.Душанци, като с тревога установихме, че всичките отпадни води на селото се заустват преди пречиствателната станция, без да преминават през съоръженията, а тръбата за пречистените води е суха като барут.  За тези факти можете да се убедите, като разгледате клиповете на следващите линкове:

 

Тръбата, която излиза от пречиствателната станция:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Guq-LsXv0fk

 

Тръбите, които се заустват в реката, преди пречиствателната станция, без да стигат и преминават през нея:

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaRf4_0DYKM

 

                   След кратко проучване по въпроса, установихме от страница 5 на „Отчет на контролната дейност на РИОСВ – София за месец декември 2014 г.", който сме прикачили към настоящия имейл, че на 21.12.2012г. за ПСОВ Душанци е подписан акт образец 16.Също и че през декември 2014г. е имало някакви дребни пролеми, които цяла година вече не са отстранени. Канализационната система също е очевидно готова, съдейки по факта, че доста вода се излива в реката от тръбите, през които не би трябвало да се излива. Водата е очевидно отпадна, защото от нея се разнася доста неприятна миризма.

                   Бихме искали да споделим също така, че преди изграждането на ПСОВ и на канализацията, селото основно е било на попивни ями, които би трябвало да са изгребни. Но дори и попивни - водата от тях е стигала до  реката филтрирана донякъде. В момента на посещението - 01.02.2016г. цялата мръсна вода на селото, събрана надлежно в новата канализационна система, се изхвърля непречистена в реката, за което са изхарчени доста средства - от нашите данъци и от Европейските фондове. Считаме описаната ситуация за неприемлива, още повече че вчера в реката течеше огромна вода, защото язовир Душанци преливаше. Лятно време водата в реката е много малко и много лесно може да бъде ликвидиран всичкият живот в нея, както и дивите животни, които пият вода.

                  

В крайна сметка, считаме, че щеше да е много по-добре да не се прави цялата нова система, а да си беше останало старото положение.

 

Още повече, че участъкът от река Тополница, между язовир Душанци и язовир Жеков вир, беше единственият, в който водата беше относително чиста. Просто не ни се иска да Ви информираме какво се случва със същата река след вливането на река Медетска в нея, нито със самата Медетска река.

 

                   Още по-малко ни се иска да Ви информираме за случващото се между гр.Копривщица и язовир Душанци, защото ни навява спомени за невъобръзимата смрад, която се разнася от реката лятно време под гр.Копривщица и в самия град, който е туристически и исторически център. Знаем, че от много години мъчително се прави някаква ПСОВ и все не може да стане работата. И дано село Душанци да не се водоснабдява от язовира...

 

                   Молим за гореописаното да уведомите компетентните органи, които в случая не ги знаем кои са със сигурност. Допускаме, че това са БДИБР, РИОСВ, ИАОС, ПУДОС и т.н., но не сме сигурни.

 

                   Надяваме е да вземете бързи и адекватни мерки, като се възползваме от случая да отправим покана към министър Василева, да я заведем следващото лято на река Тополница през сухия период - под и над язовир Душанци и в самия град Копривщица, за да й покажем за какво става дума.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ