Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 4 февруари 2016 г.

Доклад за ВЕЦ Национален парк Рила

 

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 16.12.2015г.  Проверката извършихме съвместно с представители на риболовно Сдружение Балканка 06 - Благоевград, с които заедно Ви молим да обърнете внимание, че ние сме две отделни сдружения, а не едно и също. От името на Сдружение Балканка София, поздравяваме колегите от Благоевград, които се борят с ВЕЦ-овете и с Вас, много по-отдавна. 

Преди доклада, сме длъжни да изкажем официална благодарност към екипа на МОСВ, в това число и на всички БД, с които си взаимодействаме успешно тази година.

А причината е, че РИОСВ София, след взимане под внимание на становище на БДУВДР, е прекратила процедурата за една ВЕЦ с която се борихме.

Искрено благодарим и Ви поздравяваме за правилното решение - всички до един, включително министър Ивелина Василева.

Особена благодарност дължим на инж. Ирена Петкова - директор на РИОСВ София. Нейното име ще бъде записано със златни букви на нашия сайт. Бихме записали всички служители, но не им знаем имената и нямаме толкова място, но се надяваме, че те знаят - записани са в нашето съзнание с благодарност.

Информирам Ви също, че вследствие на нашата международна дейност, в изложените в следващите линкове материали, бе включена и малко информация за България. Надяваме се да се запознаете с нея.

http://bankwatch.org/publications/financing-hydropower-protected-areas-southeast-europe 
http://stories.bankwatch.org/ 
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/11/major-banks-put-up-nearly-1bn-for-controversial-balkan-dams-says-report 
http://www.transrivers.org/2015/1609/ 

Сега - към традиционната част на доклада:

Направихме проверка по поречието на река Благоевградска Бистрица, на територията на БДУВЗБР - отново във връзка с писмо на министър Ивелина Василева - изх.№ 05-08-642/13.11.2015г. на МОСВ. Свързахме проверката също и с факта, че БДУВЗБР ни уведоми любезно тази година, че по поречието на тази река, след наш сигнал за нередности, и техни проверки - всички водовземания са изпускали екологичния минимум.

 И така - резултатите са както следва:

 

1. МВЕЦ Бистрица А  - при проверката централата не работеше и не отнемаше никаква вода от реката. Установихме малък проблем с рибния проход - долният му край трябва да се преработи.

 

Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0456-dam/2015-12-16

 

НО - на тази МВЕЦ променихме оценката на нашия сайт в категорично негативна/черен фотоапарат/, по следната причина - оказва се, че МВЕЦ Бистрица А е предвидена да работи на екологичните води на каскадата Благоевградска Бистрица и се чудим как е възможно това? Още по-интересно е - как е било определено минималното водно количество в този случай и колко е то? Считаме наличието на тази МВЕЦ за престъпление срещу природата, нищо че при две наши проверки, тя не е работила при малка вода - засега.

 

2.МВЕЦ Славова - при проверката виеше съвсем слабо, т.е. - вероятно също не работеше. Самото водовземане не отнема вода от реката, но има проблем с рибния проход.

Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0478-dam/2015-12-16

 

НО - на тази МВЕЦ също променихме оценката на нашия сайт в категорично негативна/черен фотоапарат/, по следната причина - оказва се, че за МВЕЦ Славова - в участъка на реката между водовземането и централата, има още едно водовземане - за ВиК Благоевград - т.е. и за каскадата Бл.Бистрица. Това водовземане отнемаше всичката вода и пускаше десет капки на час - в горния линк има видео и от него. И отново възниква въпросът - как са определени минималните водни количества и кой я е разрешил тази работа? Водохващания на екологични води под други водохващания на реката? Черният фотоапарат е заради факта, че МВЕЦ Славова е нова, а водовземането на ВиК е много по-старо. Т.е. - МВЕЦ Славова не трябва да я има въобще!

 

1.      Каскада Благоевградска Бистрица - водохващане Картала на територията на НП Рила - съвсем близо до Биосферен резерват Парангалица

При посещението водохващането също не отнема никаква вода, за разлика от предното посещение. Вероятната причина - извършваха се някакви ремонтно-обслужващи дейности и имаше работници.

Миграцията на риби продължава да е невъзможна.

Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2015-12-16

 

 

2.      Каскада Благоевградска Бистрица - водохващане Кривия олук на територията на НП Рила - малко по-далече от Биосферен резерват Парангалица

При посещението водохващането отнемаше всичката вода. Вероятната причина е, че Картала не работеше в момента, а в Благоевград си имаха вода.

Миграцията на риби продължава да е невъзможна.

Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2015-12-17

 

 

3.      Както и миналия път - заснехме едно ново водовземане за нова ВЕЦ, която засега не е готова.

Рибният проход продължава да е задръстен с дървета и е непроходим, дори и да би бил почистен.

Можете да се убедите от следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=jULPqw01iSc&feature=youtu.be

 

За тази ВЕЦ също важи правилото - ВЕЦ във ВЕЦ-овете, което ние считаме за престъпление срещу природата!

Защо ли? Защото ако не е престъпление - тогава на всички ВЕЦ може да се вкарат още и още, една в друга, докато, на теория, в реката не остане капка вода. А на практика, у нас и една ВЕЦ е достатъчна в общия случай, поне засега.

 

4.      Накрая - най-лошата новина:

Длъжни сме да споделим и следното наше наблюдение - предното посещение пак беше при маловодие, всички водовземания на каскадата Бл.Бистрица отнемаха всичката вода и всички централи виеха като линейки.

Сега, най-голямото водовземане - Картала, не работеше и в Благоевград си имаше питейна вода навсякъде по същото време на деня, т.е. - при същото потребление - около 11 часа преди обяд, когато потреблението е малко. Сега ВЕЦ-овете виеха съвсем слабо, даже едва-едва.

 

Възниква следният въпрос - дали тази каскада не е направена така, че през цялото време да отнема всичката вода от реките при маловодие, и да работи на максимална мощност, независимо дали градът черпи води или не?

Прикачили сме Ви две снимки от най-долната ВЕЦ, която е при хлораторната станция. Съвсем ясно си личи една тръба с диаметъра на основния водопровод, готова да изхвърля водата в реката. Нямаме никакво обяснение, освен че през нея би могла да се изхвърля питейната вода, за да работят ВЕЦ-овете, когато градът не черпи вода. Много лесно може да се провери - нощно време, защото тогава ВЕЦ-овете  би трябвало да работят на много малка мощност - само заради евентуалните загуби във водопреносната мрежа на града.

Допускаме естествено, че е възможно загубите в мрежата да са големи. Но тогава - какъв стимул бихме имали да ги оправим, ако каскадата няма да работи?

 

Разбира се, че ще проверим тази работа, но, в рамките на нашето взаимодействие, Ви молим да ни отговорите на въпросите - има ли техническа възможност каскадата да работи и когато градът не черпи вода и какво прави онази тръба там?

 

Като заключение, не можем да не зададем въпроса - как можахте да направите тази беля, с тази прекрасна река? Девет действащи ВЕЦ, един действащ на приток, един недоклан и колко още разрешителни? Особено БДУВЗБР - Вие живеете в този град, как го допуснахте? Можете да не ни отговаряте, но се надяваме да имате отговор - заради Вас самите и заради Вашите деца.

 

Благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ