Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 3 февруари 2016 г.

Над 800 водолюбиви птици зимуват в реки и водоеми на област Пазарджик

Над 800 водолюбиви птици от 19 вида зимуват в реки и водоеми на област Пазарджик, сочат обобщени данни на експерти от РИОСВ-Пазарджик, БДЗП и Зелени Балкани, които участваха в 40-ото им среднозимно преброяване през уикенда.
 
Мониторингът регистрира видове, включени в Червената книга на Р България в категориите: критично застрашен, застрашен и уязвим вид (голяма бяла чапла, кафявоглава потапница, белоока потапница, средна бекасина, поен лебед, малък корморан и черноврат гмурец). Голяма част от наблюдаваните видове са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като защитени видове.     
Числеността им в яз. Тополница, по поречието на река Тополница, в рибарниците край селата Бошуля и Звъничево и във водоемите на ВЕЦ Алеко беше следната: голям корморан – около 250 екземпляра, зеленоглава патица – 126, лиски – 85, малък кормаран – 85, малък гмурец – 43, средна бекасина – 32, сива чапла – 30 екземпляра, 23 от вида бяла чапла, поен лебед – 12, голям горски водобегач  – 12,  зимно бърне – 11, фиш – 8, голям гмурец – 5, земеродни рибарчета – 4, ням лебед – 3, черноврат гмурец – 3, кафявоглава потапница – 1, клопач – 1 и 1 – белоока потапница.
Мониторингът установи и други видове птици: мишелов, голяма гарга, черешарки, чинки, гарван, бяла стърчиопашка, речна чайка, късокрака чайка, воден бик, жълтокрака чайка, блатар./РИОСВ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ