Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 21 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно инвестиционни предложения в коритото на река Марица в чертите на град Пловдив


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание новината, че в коритото на река Марица в рамките на град Пловдив се предвиждат инвестиционни дейности, които са крайно неразумни най-меко казано.

 

Преди доклада Ви информирам за поредния наш общ успех.

На 19.10.2018г. представител на сдружение Балканка взе участие в среща на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/ в Белград.

Учудващо или не, от България бяхме поканени САМО ние.

Нямаше асоциации, коалиции, министерства и други подобни ведомства.

 

Целта беше да се обсъди Енергийната Стратегия на ЕБВР за следващите пет години.

Изцяло концентрирана върху чистотата на въздуха и борбата с климатичните промени, Стратегията на ЕБВР пропускаше основен ключов проблем - чистотата на водата. Осигуряването на чиста питейна вода е ключов фактор хората да имат доверие на водопреносните системи за питейна вода и по този начин да се намали използването на бутилирана вода, а оттам и пластмасовите отпадъци.

А, както много добре знаете, с Ваше съдействие в България има много населени места без вода, заради удоволствието на НЕК да я краде всичката за да прави ток, който впоследствие да бъде изнасян на ниски цени единствено в полза на търговците, но не и на населението.

 

И всеки един язовир за ВЕЦ на замърсена река представлява основен емитер на парникови газове също така, с което само усилва климатичните проблеми, да не говорим, че самопречистващите функции на реките са брутално унищожени.

 

Тези и много други проблеми, породени от хидроенергетиката бяха коментирани на срещата и срещнахме неочаквана подкрепа от другите участници.

Почти една трета от времето се коментираше само "устойчивата" малка хидроенергетика на Балканите, която е характерна с това, че произвежда най-много ток през пролетта, когато на никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане.

Имаше и един двама, които бяха За малките ВЕЦ-ове, но те бяха буквално отнесени.

Надяваме се ЕБВР да се вслуша, защото седяха с виновен вид, когато коментирахме техните "устойчиви" инвестиции в хидроенергия у нас и в Балканския регион.

Ето и линкове към едно видео и  малко снимки от събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=yDyZySod3pE&feature=youtu.be

 

http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/EBRD_BELGRADE_SUMMIT/

 

 

На второ място преди доклада обръщаме отново внимание на един наболял въпрос - почистването на речните корита. Моля, изгледайте в следното видео мнението на Любо Аршинков от 4:40 минути натам:

https://www.youtube.com/watch?v=ie5PrwpwE78&fbclid=IwAR12SCImIqDsJgDCp1nyjQGe9wEdMiJFDSS7wEPaGMff_GIJ100r_7DwvTs

 

Надяваме се да си направите съответните изводи навреме, за да не допускате една и съща грешка все повече и по-често. Интересно е също така, че хората са събирали боклуците по реката в рамките на кампанията на БТВ, в която Вие нещо май бяхте съорганизатор, и после никой не е извозил боклуците и те пак са се разсипали и разнесли, което не изненадва никого. Предлагаме да споделим опит как се чистят реки за следващата Ви съвместна кампания с БТВ, за да не се концентрирате само върху стари дюшеци в крайморски сухи дерета.

 

И сега към доклада, който е съвсем кратък. В коритото на Марица в чертите на гр.Пловдив ще се изхарчат безумни пари за изпълнение на 50-метрово речно кюне, зелени площи, алеи, детски площадки, пейки, фитнеси и тем подобни, което е направо   н е в е р о я т н о! За ИП са изготвени изключително слаби ДОВОС/ДОСВ, както можете да се убедите от следния пълен запис на общественото обсъждане:

https://www.youtube.com/watch?v=VYEXLH6TXjo&fbclid=IwAR1jQnhthcuVGN_B2wvFf40THoL3WJjdenT183SVsCDVawv08_0zBEqtYKk

 

Самото качество на ДОВОС/ДОСВ не учудва никого, още по-малко учудващо е, че той очевидно е предварително одобрен от РИОСВ Пловдив, за да бъде допуснат до общественото обсъждане. Както е добре известно, тия доклади у нас са пълна измама, като особено добър пример беше докладът за язовир Яденица и сега друг такъв пример са докладите за новото ИП. А причината за измамите е, че инвеститорът плаща на "експертите", затова те пишат само похвални оди и дитирамби за всяко ИП, иначе няма да им платят.

 

Ако изгледате видеото, ще разберете защо докладите са пълна измама. Ние само ще се концентрираме върху здравия разум, кайто напълно отсъства от ИП. По този повод, познавайки прекрасно реката и коритото в рамките на гр.Пловдив, отбелязваме следното:

1.    Осъществяването на ИП е практически невъзможно. На място ще се открият невъобразими количества равномерно отложена тиня, която не може да бъде използвана за новите речни тераси. При нейното обработване реката ще се превърне в море от кал чак до вливането в Егейско море. Никой няма да знае какво да я прави тинята и къде да я депонира. В такива случаи реката се оставя сама да се управлява наносите когато дойде голяма вода, защото тук няма струпване на наноси на едно място, които да са намалили сечението на коритото до степен да се налага да бъдат изгребвани.

2.    Но да речем, че Вие може да прецените, че не сме прави за тинята. Тогава се налага да Ви припомним наводнението от 2005 година, когато река Марица течеше бясна на 50 сантиметра под горния ръб на подпорната стена при пешеходния мост Съединение до Новотела. Тя беше такава  невъобразима Хала, която ще отнесе всяко Ваше ИП, барабар с кюнетата, пейките, катерушките, алеите, фитнес уредите и зелените площи, пак в Егейско море. По-безсмислено изхарчени пари надали могат да съществуват на практика.

3.    По-лошото е, че препятствия като пейки, катерушки, фитнес уреди и пр. могат да задържат за известно време боклуци, храсталаци и тиня от горното течение на реката над Пловдив. Като ги съберат, тогава могат едновременно да бъдат отнесени до моста на панаира заедно и да го задръстят, защото той е много ниско над реката. Тогава ситуацията може да стане невъобразима.

4.    Обръщаме изключително внимание - при наводнението от 2005 година в подпорната стена на южния бряг непосредствено след моста Съединение беше изкопана каверна. Впоследствие тя бе запълнена с бетон и каменната облицовка беше възстановена. Всяка добре закрепена пейка или друг уред в близост до подпорните стени може да предизвика завихряне на водата и да предизвика нови дупки в стените.

5.    И пак опитът от наводнението от 2005 година показа, че тогава градът беше спасен, защото малко преди това коритото беше прочистено от израсналите в него дървета. По груби спомени това почистване стана през 2004 година през есента. САМО такава дейност е допустима и правилна. Нищо друго!

6.    На последно място обръщаме внимание, че наистина състоянието на подпорните стени изисква намеса. За целта е необходимо каменната зидария да се изследва и, където е необходимо, да се запълнят фугите между камъните с полимер-циментов разтвор под налягане, ако трябва.  

 

Изглежда че община Пловдив си мисли, че река Марица никога няма да си напълни коритото пак в рамките на града. Фактът че коритото през 2005 година пое поне 1000 годишна вълна не означава, че същата тази вълна няма да се появи отново и то съвсем скоро. Тя може да дойде утре, веднага след изхарчването и разделянето на парите, след пет години или никога в обозримото бъдеще. Обаче това е руска рулетка с поне три патрона в барабана. Молим, изхарчете и си разделете парите за нещо разумно, което да е и поне малко полезно, но да не носи рискове.

 

Накрая не можем да не споделим учудване, че БДИБР е издала положително становище за допустимост на това нещо. Това е направо невероятно. Ако не ни вярвате, минете по цялото протежение на река Марица, даже и в Турция, и вижте дали някъде другаде има направено такова Чудо. И за да не е направено никъде си има специална причина!

Призоваваме останалите БД да не одобряват такива неща в коритата на реките у нас в техните РБУ, иначе направено веднъж в Пловдив, ще тръгне навсякъде, пак за да се харчат и разделят пари безсмислено, както с "чистенето" на коритата.

 

Ама някъде другаде по света го имало това нещо ли? Ами сигурно го има, ама на не повече от две-три места и оставете другите да си правят глупости колкото си искат, и не ги повтаряйте!

 

Ама и някой и друг професор по хидрология е доказал, че всичко ще е наред ли? И сигурно го е казал безплатно, а? За да не вярвате на само един човек, направете тогава заседание на Висшия Консултативен Съвет по Водите или какъвто и да било друг Експертен Съвет - например по устройство на територията /НЕСУТРП/ в разширен състав с други експерти хидролози и климатолози, и не поемайте отговорност сами!

 

Марица не е всяка друга река, а е реката на Балканите с най-неравномерен отток и с най-голямо прехвърляне на води от други речни басейни. При моста Съединение коритото е с широчина около 170 метра, дълбочина поне шест метра от горния ръб на бетоновата шапка до дъното и Реката го беше напълнила с бясна скорост ДОГОРЕ!

 

Молим, не дърпайте тоя див звяр за опашката, търсите си белята!

И спрете това ИП навреме!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ