Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 16 октомври 2018 г.

Над 200 ощбини се чяудт да пъревхрлят ли яозрвии на дъжравата - в. Сега

Вече чтиери прпдреиятия се зиаамнват с рмтеони на вдоомеи

08 Окт. 2018

атовр

Аслиа Инавова 

171https://www.segabg.com/category-economy/nad-200-obshtini-se-chudyat-da-prehvurlyat-li-yazoviri-na-durzhavata
 © Segabg.com 2018

Повече от 200 общини не са заявили дали ще продължават да стопанисват язовирите си, или ще ги прехвърлят на държавата. Крайният срок изтече, а само 46 са решили, че се отказват от водоемите, защото нямат пари да се грижат за тях. Става дума за общо 1247 обекта.

Според последните проверки 858 язовира у нас се нуждаят от ремонти, а 414 от тях са в предаварийно състояние, отбеляза министърът на икономиката Емил Караниколов пред Би Ти Ви. Наскоро правителството създаде ново държавно предприятие, което да поеме водоемите, които общините не могат да стопанисват. А преди това кабинетът направи и друга "язовирна маневра" - наля за спешни ремонти 500 млн. лв. в Държавната консолидационна компания (ДКК), която по принцип управлява акции и цели държавни предприятия и нищо не разбира от хидрообекти. Не е ясно дали парите вече се усвояват и къде, тъй като делата на ДКК поначало тънат в непрозрачност. А наскоро министър Караниколов, който отговаря за язовирите, обяви, че 500-те милиона лева са недостатъчни. „Има язовири, които се нуждаят от 1 милион за ремонт, но има и такива, които се нуждаят от 30 милиона”, заяви той.

Освен 500-те млн. за ДКК държавата ще дава и по 47 млн. лв. на година за новото предприятие "Управление и стопанисване на язовири" (УСЯ), което трябва да се грижи за всички нежелани от общините водоеми. И ДКК, и новото предприятие са под шапката на министъра на икономиката. Създаването на УСЯ бе заложено с промени в Закона за водите заради множеството безстопанствени язовири у нас, които създават опасност за населението. Проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор от тази пролет показаха, че много съоръжения, за които някой формално се грижи, не са подсигурени срещу бедствия. Засега в държавата липсва механизъм за налагане на мерки за поддържането на тези язовири.

Новото предприятие "Управление и стопанисване на язовири" ще бъде трето след "Напоителни системи" към агроминистерството и "Язовири и каскади" към НЕК, които имат функции за управление на водоеми, и четвърто, ако броим и ДКК. В УСЯ ще бъдат назначени 156 служители, които ще се разпределят в централно управление и 8 регионални офиса – София, Благоевград, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца. Не е ясно колко от тях ще са администрация и колко ще са хидроспециалисти.

На този фон водоемите в страната увеличават бройката си. В края на миналата година те са били 6000, а вече са 6816. От тях 4800 са общински.

ПРОЦЕДУРА

Прехвърлянето на язовири към държавата се ръководи от Агенцията за метрологичен и технически надзор, обясни Благой Станчев, парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Той уточни, че язовирите се класифицират по два признака - по големина и по степен на риск за населеното място. Прехвърлянето не приключва с подаването на заявление - общината трябва да представи всички необходими документи, после се сключва договор с областния управител и едва след това язовирите сменят собствеността си, посочи Станчев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ