Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 31 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДЗБР и БДДР и РИОСВ София.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по описаните в заглавието проблеми.

 

Докладът е изпратен и до РИОСВ София, заради ВЕЦ Малък Искър и едноименната река.

 

На първо място отбелязваме поредния наш Общ Успех с МОСВ. Става дума за обединените ни усилия да убедим БДЗБР, че пак са нарушили закона посредством изменението на разрешително за нов ВЕЦ на река Градевска. Прикачили сме решението на министъра на ОСВ да отмени изменението с цел и другите БД да го прочетат и да не разрешават подобни изменения в техните РБУ - увеличаване на тръби, изравнители, годишни лимити и тем подобни. Поздравяваме дирекции ПАО и ДУВ за прекрасно обоснованото становище, както и самия министър, че го е подписал.

Надяваме се също така спазването на законодателството от МОСВ все по-често да става факт, а не да се впрягат всички ресурси в обратното, както беше например с язовир Яденица, да не говорим за Пирин, Витоша, Натура 2000 и пр.

 

Само за язовир Яденица Ви информираме, че в скоро време ще бъде одобрен ПУП и ако, не дай Боже, това престъпление започне да се строи, Вие сте поели огромна отговорност и изключителни рискове, поради сеизмичните характеристики на площадката. Въпреки изключителното ни експертно възражение и подкрепата на ИГГГ БАН, и въпреки че инвеститорът НЕ представи нито едно експертно становище в обратната посока, а само приказките на проектантите! Това НЕЩО ще Ви тежи на съвестта когато стане белята и ние ще Ви го припомним тогава, както и на цялото общество!

 

Накрая на тази част отбелязваме, че се установява известна ретроградност в решенията на БДЗБР по отношение спазването на закона и искахме да попитаме дали не могат да се предприемат някакви мерки, например някой да бъде уволнен, да речем. Обаче се сетихме, че така няма да остане никой в нито едно ведомство и се отказахме.

 

 

На второ място Ви информираме за проверки на ВЕЦ, както следва:

 

1. 01.10.2018 г - ВЕЦ Драговищица на територията на БДЗБР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи на малка мощност, но не трябваше да работи въобще. Част от рибния проход продължава да е МЕТАЛНА, което го прави единствения толкова глупав РП у нас. Само в палитрата на БДИБР има по-глупави проходи, но дори и те нямат метален. В задбаражното езеро са се натрупали зловещи количества тиня.

Минималното водно количество не ни е известно, но при посещението от няколко места в реката се изпускат не повече от 130 литра в секунда общо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0435-dam/2018-10-01

 

2. 26.10.2018 г - мВЕЦ Лопян на територията на БДДР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи и краде всичката вода от реката, а не трябваше да работи въобще. През рибния проход не преминава ни капка вода. Самият РП не става за нищо. Този ВЕЦ взима вода от две места - решетка в езерото и решетка върху самия бараж. От решетката на баража успяват да избягат не повече от 7 /седем/ литра в секунда в реката, при изискване от 70 литра в секунда по разешително. Рибният проход е непроходим, езерото е запълнено с тиня и сухи листа, реката отдолу е само на локви.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0156-dam/2018-10-26

 

3. 26.10.2018 г - ВЕЦ Малък Искър на територията на БДДР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи и краде всичката вода от реката, а не трябваше да работи въобще. В реката не се изпуска ни капка вода отникъде! Пред рибния проход е излят бетон, който го прави недостъпен. Реката над водохващането тече във вид на бяло бежова каша, напълно отровена.

Някой може да каже - абе тя, реката и без това е зловещо отровена, защо да изпуска вода? Ами защото като е хваната всичката вода самопречисващата фунция на реката е напълно елиминирана и отровите се изсипват директно пред Етрополе! Толкова е просто!

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0170-dam/2018-10-26

 

4. 26.10.2018 г - ВЕЦ Етрополе на територията на БДДР.

При посещението ВЕЦ-ът не работеше и не отнема отровна вода от реката, понеже нещо го ремонтират. Затова не сме го качили на сайта.

 

И тук обръщаме внимание на РИОСВ София. Река Малък Искър е напълно отровена от "неизвестен" извършител. Молим, вземете мерки най-после!

И "неизвестният" извършител наскоро изтрови рибата на километри надолу под Етрополе

Нещо уж щеше да има пречствателна станция, обаче май я няма, или ако я има вече, тя е фалшива. Над реката не летят дори и мухи, и няма следа от живот!

 

И като стана дума за фалшиви пречиствателни станции, се сетихме за ПСОВ Душанци отново.

Получихме преди време отговор и от БДИБР, в който ни казват, че не се били зауствали отпадни води в Тополница и не се дължала такса и че едва ли не всичко си е наред.

Преполъчваме им седващия път да не си забравят очилата, като ходят на проверки!

Обещаваме сега за случая на Душанци да изпратим сигнал до Агенцията за борба с измамите с Европейски средства - ОЛАФ. Дадохме Ви всички шансове да направите нещо, а Вие се подигравате.

Заради това настояваме директорът на БДИБР Да Бъде Уволнен Незабавно!

 

Предварително благодарим на всички останали за разбирането и съдействието, особено на ДУВ и ПАО за правилното решение по случая с Градевската река. Това е един светъл лъч в мрака...Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ