Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 26 октомври 2018 г.

РИБАРИ АЛАРМИРАТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В КЮСТЕНДИЛСКО


РИБАРИ АЛАРМИРАТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В КЮСТЕНДИЛСКО

Тревогата им е свързана не само с отравянето на реките Струма, Треклянска и Драговищица, но и на подземните води в района на Кюстендил, Земен, Трекляно и Босилеград.

 

Риболовен клуб „Балканка" София алармира за неминуема екологична катастрофа, която предстои в района на община Кюстендил и за необратимите последици върху природата и хората на територията на общината, както и в съседните: Земен,  Трекляно и Босилеград в Сърбия. Най-пагубно се очаква да е въздействието точно в Кюстендилската котловина, където ще предизвика невъобразим кумулативен ефект върху природата, здравето на хората и развитието на земеделието.

 

Първите проблеми са от 2016 година, когато бе пуснат в експлоатация ВЕЦ Пчелина, източващ дънните утайки, отложени през социализма и причиняващ отравяне на река Струма под яз. Пчелина до село Лобош.  Тази катастрофа бе документирана от Национален Природонаучен Музей на БАН, но институциите бездействат. Реката под язовира тече синьо - бяла, напълно отровена: https://dams.reki.bg/0492-dam/2017-09-29

 

Преди две седмици българската общност в Босилеград, БТА и консулът ни в Ниш организираха среща в Сърбия.  На нея те запознаха държавните органи и обществото с потресаващата история на ефектите върху хората и природата от пусната в експлоатация в района на Босилеград оловно-цинкова мина без хвостохранилище. Всички отпадни води се изхвърлят непречистени в река Караманичка - приток на р. Драговищица, а от там в Струма при Кюстендил. В Караманичка река тече бяла каша и цялото корито е побеляло от отложенията. Прилагаме снимка от 07.10.2018г.: http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Karamanichka/

 

Сръбското министерство на околната среда е разрешило мината без ОВОС и въздействието й не е оценено в трансграничен контекст.  Също така са разрешени и три нови ВЕЦ, които заедно със съществуващите три централи на реката съвсем ликвидират възможността дори за минимално есествено самопречистване на водата. 

 

Явно обаче тези въздействия не са достатъчни, защото и откъм България, и откъм Сърбия са дадени площи за проучване за нови мини.  Ако някой не знае какво причиняват у нас подобни дейности по добив на метални полезни изкопаеми, рибарите са готови да заведат всеки в района на река Тополница от вливането на Медетска, до Буновска, за да види, че там над реките не летят и мухи даже - до такава степен всичко е мъртво.  Така, дадените разрешения за проучване и добив на метални полезни изкопаеми във водосбора на Треклянската река в землищата на Кюстендил и Трекляно за бъдещата мина Злогош по границата ни с РСърбия, са като присъди за местните хора. Защото след издаването на разрешително за проучване, процедурата е практически необратима.  Ако бъде открито нещо - следва регистрация на откритието и договор за концесия, освен ако процедурата по ОВОС не установи риск от увреждане. Само че у нас инвеститорите заплащат за изготвянето на докладите по ОВОС и ОС, а експертите винаги доказват, че няма да има увреждане, защото иначе няма да им платят.  А МОСВ непрекъснато си затварят очите - толкова е просто. А единствената все още чиста река в описания район е именно Треклянска.

 

Затова рибарите са изпратили сигнал до всички компетентни институции в България, включително Президент, Премиер, Народно събрание, Омбудсман и компетентните по въпроса министри.  Описаната ситуация изисква незабавно действие за спасяване на хората в района.  Ясно е, че всичко това се търпи от местните хора, само поради феодализацията на населените места, където хората са зависими и живеят в страх в 21-ви век, в стана член на ЕС.

Повече подробности – връзка към самия сигнал

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ECO_CATASTROPHE_KYUSTENDIL_3.pdfНяма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ