Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 2 август 2013 г.

Уволняват всички директори на регионални структури на екоминистерството

Ако трябва да бъдем честни има много причи директорите на Басейновите дирекции да бъдат незабавно сменени, но еко министърът не посочи нито една от тях.  Работата на дирекциите е плачевна, но това явно не прави впечатление на управляващите.  Повече можете да научите от становището на Коалиция „За да остане природа в България"

София, 1 август 2013 г. – В коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" постъпи информация, че всички директори на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите - регионалните инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове, са освободени на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията.

След процесите на децентрализация, извършени при предишното правителство, над 80 % от всички процедури, свързани със защитените територии, околната среда и водите, се извършват на регионално ниво.

Без да влиза в защита не един или друг служител, коалицията "За да остане природа в България" представя следната принципна позиция:

Директорите на регионалните органи на МОСВ са индивидуални органи на изпълнителната власт и техните решения са самостоятелни и в определени случаи не подлежат на контрол от страна на министъра на околната среда и водите. Това определя необходимостта тези позиции да бъдат заемани от експерти, които познават съответните закони и имат опит в тяхното прилагане.

След като се назначават с конкурс, тяхното освобождаване трябва да бъде извършвано с мотивирани заповеди, а не на политическо основание. Освобождаването на един служител без мотиви, какъвто е настоящият случай, е структурен проблем на администрацията в МОСВ.

Тази практика създава несигурност и мотивира за участие в конкурсите единствено хора, които приемат, че ще бъдат на тези позиции само в рамките на една до четири години, като се поощрява непрофесионализма и корупцията.

Подобни действия до момента доведоха до ситуация, че на тези позиции, дори и след конкурс, се назначават хора, които никога не са работили в държавна администрация, а още по-малко в администрацията на Министерството на околната среда и водите и за тях първите години от професионалната им работа са свързани със запознаване със ситуацията и законите, които трябва да прилагат.

Националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан са най- важните български защитени територии. Те са обект на непрекъснати атаки за стотици километри ски зони, дърводобив и в последно време на паша за субсидии. Предстои актуализирането на техните планове за управление и личността на директора ще играе доста важна роля за опазването на парковете.

Коалицията "За да остане природа" препоръчва на министъра на околната среда и водите, преди да предприема такива стъпки да извършва обективна проверка на съответния административен орган, резултатите от която да бъде основание при персонални решения.

Промяната на закона с цел премахването на немотивираното освобождаване и въвеждането на професионално начало и израстване в службата на ниво териториални органи е задължително в такива администрации, които прилагат голям брой сложни закони и чиито действия могат да станат основания за наказателни процедури срещу България от страна на Европейската комисия.

От коалицията "За да остане природа в България" настояват в комисиите за конкурсите на бъдещите директори да бъдат включени представители на Българска академия на науките и професионалните организации с цел осигуряване на прозрачност и обективност при кадровите решения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ