Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 август 2013 г.

Пребориха проекта за съсипване на Янтра!

Съсипията на река Янтра с изграждане на ВЕЦ засега е предотвратена, съобщи сайтът на мухарски клуб „Стримерите". „Русе прекратява процедурата, започнала по реда на Глава втора от Наредбата по ОС за инвестиционно предложение - "Реконструкция на бент на ПС "Янтра " и изграждане на Мини ВЕЦ "Долна Студена" поради недопустимост на предложението спрямо режима, определен от ПУРБ в Дунавски район за басейново управление", съобщи изданието. С две думи - ВЕЦ на Янтра при Долна Студена засега НЯМА да има!
 
22.07.2013

http://bigfish.bg/news/novini/Preboriha-proekta-za-sasipvane-na-Yantra.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ