Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 12 август 2013 г.

Стартира нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

28.06.2013

В рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия започва нов проект, с който ще бъдат подготвени реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия.

Минно-геоложкият университет Св. Иван Рилски е водещата организация по проекта. В него участват и Факултетът за защита на труда (Нишки Университет - Сърбия), Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България.

Това е третият пореден проект на Търговско-промишлена палата – Перник в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество, което показва засилен интерес към този вид партньорства.

Целта на проекта е да се бъде увеличено използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в трансграничния регион.

Като част от проекта ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма, Власинско езеро и яз. Пчелина като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи.

???

- See more at: http://renewables-bulgaria.com/statiadetails.aspx?id=1255#sthash.Qh0SEcLV.dpuf

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ