Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 30 юли 2013 г.

ЕСО публикува данни за електроенергийния пазар през 2012 г.

public.bg
16.07.2013 г.  13:31 ч.
ЕСО публикува данни за електроенергийния пазар през 2012 г.
Физическият износ на електроенергия от България е намалял с около 12%
АВТОР: Атанас Георгиев

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) публикува годишния си доклад за 2012 г. Според данните на ЕСО, през 2012 г. инсталираните мощности в България са 13,759 MW, а разполагаемата мощност към годишния максимум е 9,719 MW. Същевременно, данните на ЕСО показват, че пиково потребление на електроенергия през 2012 г. е имало на 01.02.2012 г. в 20:00 ч. – тогава то е било 7,444 MW. Най-ниското електропотребление през 2012 г. е отчетено на 02.05. в 04:00 ч. – 2,579 MW. Същевременно, общите преносни способности по границите на България са за около 2500 MW.Общото производство на електроенергия в България за миналата година, по данни от отчета на ЕСО, е 47,195,341 MWh, от което 6,658,000 MWh е собствено потребление на електроцентралите, а брутното потребление на електроенергия – 37,510,416 MWh. За помпите на ПАВЕЦ са използвани 1103 GWh, а за миналите години стойностите са съответно 1199 GWh и 988 GWh за 2011 и 2010 г. Физическият износ е намалял от 12,111 GWh през 2011 г. на 10,660 GWh през 2012 г. Либерализираният пазар на електроенергия през 2012 г. е в размер на 5,295,563 MWh (при размер от 5,009,562 MWh през 2011 г.) или около 14% от общото потребление в България.

Според публикуваните по-горе данни, общото производство на ВЕИ в страната през миналата година (включващо ВЕЦ, но без енергията от ПАВЕЦ) е около 16% от крайното потребление на електроенергия.

ЕТИКЕТИ: ЕСО | електроенергия | НЕК | износ | мощности

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ